Red Metropole Orkest

Dat een instelling oud en eerbiedwaardig is, is geen argument om haar met subsidie te ondersteunen. Ze kan haar tijd gehad hebben en dat moet dan onder ogen worden gezien. Maar om nu het Metropole Orkest de nek om te draaien...

Niet alleen bestaat het sinds 1945, het is letterlijk uniek op wereldschaal. Het is de enige volledige bigband ter wereld met zowel blazers als strijkers in vast dienstverband en dus volmaakt op elkaar ingespeeld. Ze ‘spreken’ vloeiend elkaars idioom – de strijkers zijn ook thuis in de jazz, de blazers in het klassieke repertoire. Nederlandse en internationale artiesten van wereldformaat, van Trijntje Oosterhuis tot Al Jarreau, popelen dan ook om met het orkest te werken. Daarbij staat de Amerikaanse chef-dirigent Vince Mendoza garant voor een netwerk dat het uiterste uit het orkest haalt. Als om dit alles te onderstrepen, werd het Metropole Orkest vorige week geëerd met zijn 13de en 14de nominatie voor een Grammy Award.

Maar staatssecretaris Dekker (Cultuur en Media, VVD) vindt het niet opportuun om het betrekkelijk kleine bedrag van 3,5 miljoen euro vrij te maken om dit orkest te laten voortbestaan. Met dat besluit bewandelt hij dezelfde weg als met het schrappen van het Mediafonds en omroepen als HUMAN en IKON: bijzondere organisaties die bewezen goed functioneren, worden zonder omhaal afgeschreven. Wat telt is bezuiniging. Succes doet niet ter zake, en ook het effect van hun opheffing wordt niet in ogenschouw genomen. De toekomst zoekt het maar uit.

De staatssecretaris zegt geen vertrouwen te hebben in het ondernemingsplan van het Metropole Orkest. Het is voor het orkest ook niet makkelijk om te ondernemen. Omdat het officieel een omroeporkest is, kan het nauwelijks opereren op de vrije markt. Maakt het bijvoorbeeld filmmuziek, dan wordt dat ingeboekt als bijdrage van de omroep die geld stak in die bewuste film.

Intussen heeft Dekker de omroepen aangezegd dat niet langer kijk- of luistercijfers cruciaal zijn, maar kwaliteit. Ze zouden dus gezamenlijk goeie sier kunnen maken door het Metropole Orkest te redden. Maar ook al is het ooit voor hen opgericht en maakten ze er allemaal gebruik van, het orkest heeft hun nooit na aan het hart gelegen. Ze konden zich er niet mee profileren, dus gingen ze ermee om alsof het een gemeenschappelijke technische dienst betrof.

Doordat het orkest omroep-gerelateerd is, valt het onder de Mediawet. Zou de Raad voor Cultuur zich erover hebben uitgesproken, dan had de staatssecretaris wellicht een andere koers gevaren. Dat is zuur. Een ommezwaai van de omroepen ten gunste van het orkest zou voor iedereen een geweldig gebaar zijn.