Moszkowicz krijgt straf voor belediging

De Amsterdamse strafpleiter Bram Moszkowicz is door de onafhankelijke tuchtrechter van de advocatuur opnieuw bestraft. De raad van discipline van de orde van advocaten gaf Moszkowicz gisteren een waarschuwing omdat hij „zonder grond het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht heeft beschadigd.”

De tuchtrechter is van mening dat Moszkowicz zich „onnodig grievend” heeft uitgelaten over de Amsterdamse rechter Marcel van Oosten. Hij was voorzitter van de strafkamer die vorig jaar het proces tegen Geert Wilders behandelde. In een vraaggesprek met De Telegraaf had Moszkowicz gezegd: „Rechtbankvoorzitter Marcel van Oosten, die ik kende als een joviale man met humor, bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat. Hij was kennelijk van bovenaf volgestopt met opdrachten.”

De deken van de orde van advocaten, Germ Kemper, had zich gestoord aan deze uitlatingen en een klacht ingediend bij de tuchtrechter wegens belediging van een magistraat. Moszkowicz zei bij de behandeling van de klacht niet de intentie te hebben gehad van belediging en ook niet de onpartijdigheid van de rechter in twijfel te hebben willen trekken.

De tuchtrechter is het eens met de deken. „Ook advocaten hebben vrijheid van meningsuiting, maar net als voor iedereen zitten er grenzen aan die vrijheid. Het Europese Hof in Straatsburg heeft bepaald dat het optreden van advocaten in het openbaar discreet, eerlijk en waardig moet zijn. Bovendien belooft elke advocaat in Nederland bij zijn beëdiging ‘eerbied voor de rechterlijke autoriteiten’ te hebben. Eventuele kritiek op een rechter of op de rechterlijke macht moet goed onderbouwd en zakelijk zijn; er mag niet op de man gespeeld worden. Aan deze eisen was in dit geval niet voldaan. De grenzen zijn overigens ruimer als de advocaat de uitlatingen in het belang van zijn cliënt doet. Daarvan was hier echter geen sprake”, aldus de Raad.

De sanctie van waarschuwing is de lichtste straf die de tuchtrechter kan opleggen. Twee maanden geleden oordeelde de raad van discipline dat Bram Moszkowicz geschrapt moet worden als advocaat. Het is niet „verantwoord” dat Moszkowicz nog langer als advocaat „de praktijk uitoefent”, aldus de beslissing, omdat hij stelselmatig diverse regels heeft overtreden, de belangen van cliënten ernstig heeft verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht heeft onttrokken.

Moszkowicz is tegen zijn ‘beroepsverbod’ in hoger beroep gegaan.