‘Mes van Eerste Kamer moet botter’

Han Noten vertrekt uit de Eerste Kamer. De politieke betekenis van de Eerste Kamer is te groot geworden, vindt hij.

Na bijna tien jaar vertrekt PvdA-senator Han Noten uit de Eerste Kamer. Zijn benoeming als commissaris bij zorginstelling Espria zal te veel tijd kosten. Ook is hij „de motivatie kwijtgeraakt”. En, en dat speelt een belangrijke rol, Noten vindt dat de rol van de Eerste Kamer is veranderd. En niet ten goede.

Wat bedoelt u precies?

„De politieke betekenis van de Eerste Kamer is te groot op dit moment. Het kabinet heeft er geen meerderheid, het is in feite een minderheidskabinet. Het besturen van dit land wordt op die manier onmogelijk. We lopen het risico dat veel wetsvoorstellen worden afgestemd. Vergelijk het met de strijd in Amerika tussen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dat moeten we hier niet willen. Ik ben daar niet gelukkig mee, ik vind het niet goed.”

U zegt al veel langer dat de Eerste Kamer een politiek orgaan is. Waarom stapt u nu pas op?

„Het is voor mij ook niet de belangrijkste reden om weg te gaan, dat is Espria. Maar het is tijd is voor een discussie over de Eerste Kamer. De meerderheden in de Tweede Kamer en de senaat zullen de komende tijd niet parallel lopen gezien de fluctuaties in het stemgedrag. Dat is een blijvend vraagstuk. Je zult de Eerste Kamer het recht om wetsvoorstellen af te stemmen moeten ontnemen, en moeten vervangen door het recht een wet terug te zenden. Dat mes is botter. En dus minder destructief.”

Aan dat politiek bedrijven heeft u toch zelf ook meegedaan?

„Ik spreek er ook geen moreel oordeel over uit. Het is onvermijdelijk. Als een meerderheid in de Eerste Kamer iets niet goed vindt, keurt ze het af. Dat kan je ze moeilijk kwalijk nemen.”

U stapt niet op omdat u het regeerakkoord niet zit zitten?

„Nee, nee, nee. Natuurlijk staan er dingen in waar ik niet blij van word. Maar dat heb je altijd.”

    • Oscar Vermeer