Meer nieuwe masterstudenten

Het aantal studenten dat in september is begonnen aan een masteropleiding is in vergelijking met voorgaande jaren flink gestegen. Het gaat om ongeveer 42.000 studenten, een stijging van 8 procent. Dat blijkt uit voorlopige inschrijvingscijfers van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Het hoge aantal nieuwe masterstudenten hangt samen met de langstudeerboete. Hierdoor zijn veel studenten sneller gaan studeren om voor het begin van dit collegejaar hun bachelor af te ronden. De maatregel voor langstudeerders werd op 1 oktober afgeschaft. NRC