Langer leven betekent nog later met AOW

Door de toename van de levensverwachting zal de AOW-leeftijd tot boven de 67 jaar stijgen. „Voor de 30’ers van nu is 70 het nieuwe 65”, zegt demograaf Jan Latten van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag nieuwe bevolkingsprognoses gepubliceerd. Conclusie: mensen worden nog ouder dan nu. In 2040 zullen mensen die dan 65 zijn, nog 22,5 jaar te leven hebben, tegen 19,5 jaar nu. Dat heeft gevolgen voor de AOW-leeftijd. Die stijgt volgens plan stapsgewijs van 65 naar 67 jaar in 2021. Het kabinet wil die leeftijd koppelen aan de leeftijdsverwachting: als we langer leven, gaan we later met pensioen. Volgens de prognose van vandaag zou dat een AOW-leeftijd van 69 jaar in 2038 betekenen.

Nederland vergrijst de komende decennia sterk. Er zijn nu 700.000 80-plussers, maar in 2055 zullen dat er maximaal twee miljoen zijn. In 2040 zal Nederland 17,8 miljoen inwoners hebben, 1,1 miljoen meer dan nu.