Korting kinderopvang is al gehaald

De voor 2013 geplande bezuinigingen op de kinderopvang komen deze week aan de orde in de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de hogere kosten voor ouders is de vraag naar kinderopvang in de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor geeft de overheid minder dan verwacht uit aan kinderopvangtoeslag. De daling in het gebruik van kinderopvang is evenwel niet meegenomen in de bezuinigingsplannen. De bezuinigingen, van 205 miljoen euro, zijn niet langer nodig. Het te besparen bedrag is al gehaald.

Mochten de bezuinigingen onverhoopt toch doorgang vinden, dan betekent dit de zoveelste deuk in het vertrouwen van ouders in het toch al zo wisselvallige kinderopvangbeleid. De bezuinigingen vinden plaats in een periode van het gezinsleven waarin ouders met opgroeiende kinderen verstrekkende beslissingen moeten nemen over hun toekomst en die van hun kinderen. In het basisonderwijs zou zulk onvoorspelbaar beleid niet te verdedigen zijn. Waarom dan wel in de kinderopvang? En wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de kinderopvang?

In de kinderopvang vormt het personeel verreweg de grootste kostenpost. Wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek toont dat juist het personeel voor een belangrijk deel de kwaliteit bepaalt. Ik vrees dat er met de bezuinigingen zal worden beknibbeld op hun beschikbaarheid en inzetbaarheid, en daarmee dus direct op de kwaliteit.

Prof. dr. Louis Tavecchio

Emeritus hoogleraar onderzoek naar pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig projectleider bij het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek, Landsmeer

    • Prof. Dr. Louis Tavecchio