Huisartsen stemmen niet in met nieuw EPD

De doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) kampt opnieuw met tegenslag. De achterban van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft zijn bestuur teruggefloten. De leden stemmen niet in met het akkoord dat de huisartsenvereniging over de elektronische uitwisseling van medische gegevens sloot. Eerder bleek dat veel minder patiënten dan verwacht toestemming hebben gegeven om hun medische gegevens per 1 januari in het nieuwe systeem uit te wisselen.

Huisartsen storen zich aan de manier waarop zorgverzekeraars deelname aan het EPD willen afdwingen. Dat gebeurt via de jaarlijkse contracten die verzekeraars met huisartsen sluiten. Zonder die contracten kunnen artsen niet functioneren.

De huisartsen stemmen voorlopig niet in met het EPD. Eerst moeten zorgverzekeraars duidelijk maken dat zij deelname niet verplicht gaan stellen, zo is eerder deze week op een ledenvergadering besloten. De koepel van zorgverzekeraars laat weten dat er naar de contracten gekeken zal worden. „Wij zoeken naar een praktische oplossing.”

De achterban van de huisartsenvereniging is bezorgd over het tempo waarin het EPD wordt ingevoerd, de veiligheid van het informatiesysteem en de mate waarin hun beroepsgeheim in het geding is.

Het EPD werd vorig jaar unaniem afgeschoten door de Eerste Kamer. Hierop besloten diverse partijen, waaronder de ziekenhuizen, verzekeraars en de huisartsenvereniging, tot een private doorstart. De Tweede Kamer stemde daarmee in op voorwaarde dat het EPD geen landelijk systeem zou worden en dat patiënten vooraf instemmen met het gebruik van hun medische gegevens.