Huisartsen stemmen niet in met het elektronisch patiëntendossier

De doorstart van het elektronisch patiëntendossier (EPD) heeft opnieuw met tegenslag te kampen. De achterban van de landelijke huisartsenvereniging heeft zijn bestuur teruggefloten. De leden willen niet instemmen met het akkoord dat de huisartsenvereniging over de elektronische uitwisseling van medische gegevens sloot.

Huisartsen zijn boos over de manier waarop zorgverzekeraars deelname aan het EPD willen afdwingen. Dat gebeurt via de jaarlijkse contracten die verzekeraars met huisartsen sluiten. Zonder die contracten kunnen artsen niet functioneren.

De huisartsen hebben nu instemming met het EPD uitgesteld. Eerst moeten zorgverzekeraars duidelijk maken dat zij het EPD niet verplicht gaan stellen. De achterban van de huisartsenvereniging blijkt ook niet gerust op het tempo waarmee het EPD wordt ingevoerd, de veiligheid van het informatiesysteem en de mate waarin hun beroepsaansprakelijkheid in het geding is.

Het EPD werd vorig jaar unaniem afgeschoten door de Eerste Kamer. Hierop besloten diverse partijen, waaronder de ziekenhuizen, verzekeraars en huisartsenvereniging tot een private doorstart. NRC