Grote gift voor Rijksmuseum Twenthe

Maandag beslist de Tweede Kamer of het Rijksmuseum Twenthe in Enschede dicht moet, zoals de minister voorstelt. Vandaag maakte het museum bekend nog een grote schenking te ontvangen van collectioneur en voormalig galeriehouder Adriaan van Ravesteijn.

Het gaat om 140 werken die het museum eerder in bruikleen had gekregen uit de collectie Art & Project/Depot VBVR. Daaronder 25 werken van Peter Struycken en schilderijen van Alan Charlton, Jan Commandeur en Arkadi Nasonov. In 2008 had Van Ravesteijn ook al werken geschonken van onderandere Armando, Lucio Fontana en Jan Schoonhoven. Die had hij samen met Geert van Beijeren verzameld in de tijd dat zij de galerie Art & Project runden in Amsterdam en later Slootdorp.

Van Ravesteijn wil met de schenking zijn betrokkenheid bij het bedreigde museum benadrukken. Volgens directeur Arnoud Odding zijn er geen voorwaarden aan de schenking verbonden, maar wordt er wel een clausule opgenomen dat als het museum dichtgaat de collectie teruggevraagd kan worden en niet zomaar verkocht.