Franje

Het is met nertsen fokken net als met wiet telen: zodra je het verbiedt, gaat het ondergronds, zeggen de voorstanders. Want er is nu eenmaal een markt voor. Met name onze Marokkaanse jeugd loopt graag met zo’n dode fret om z’n nek. Het bontkraagje is een statussymbool, en we creperen nog liever van de honger dan dat we afstand doen van een statussymbool.

Vergeleken met andere bontfokkers is Nederland nog best diervriendelijk. Ergo: een verbod opent de sluizen voor in den vreemde gemartelde marterachtigen.

Het blijft een rare redenering. Laten we minderjarigen dan maar thuis volgieten met bier, dan zijn we er tenminste zelf bij. Laten we ze maar toestaan om vuurwapens te kopen. Laten we ze maar toestaan illegaal films te downloaden. Je houdt ze toch niet tegen.

Dat is een absurde basis voor opvoeding, laat staan voor regeringsbeleid. Aanhangers van deze cynische argumentatie zijn te schijterig om een norm te stellen. Eigenlijk zijn ze het eens met hun tegenstanders. Ook zij vinden het debiel om beesten waarvan je alleen de pels pakt om je mee te tooien te doden (zes miljoen worden er per jaar vergast, volgens Bont voor Dieren; als dat cijfer klopt, wekt dat een uiterst dienstbare associatie). Van vlees kun je nog zeggen dat we het nodig hebben en dat het surrogaat erbarmelijk is. Bont is letterlijk franje, die je evengoed in een fabriek kunt maken.

De halfzachte neiging om het maar te gedogen – anders halen ze het wel uit Oost-Europa – is karakterzwakte. Vinden we bontfokken verwerpelijk? Vinden we illegaal downloaden botte diefstal? Verbiedt het dan. Zelfs al weet je dat het toch zal gebeuren, jij bent in elk geval duidelijk.

Wijselijk besloot het kabinet dus het fokken van nertsen te verbieden. Met ingang van 2024. Wat?! Ja, ik dacht ook dat het een drukfout was, maar nee, nog 66 miljoen dode nertsen te gaan, en dan is het zover, tenzij een later kabinet het terugdraait.

Wrang: hele orkesten en theaters verdwijnen met één pennenstreek, maar de gaskamers voor bontkraagjes krijgen elf jaar respijt.

    • Christiaan Weijts