Eindelijk is het tegengif voor de dodelijke beet van de zeewesp gevonden: zink