Brits homohuwelijk lastig in te voeren

Een meerderheid van de Britten is voor het homohuwelijk. Maar conservatieve politici en de kerk maken invoering lastig.

scene uit de tv-serie Little Britain FOTO: BBC Matt Lucas David Walliams

Amsterdam. Met een ingewikkeld compromis wil de Britse premier David Cameron in 2014 het homohuwelijk invoeren, maar tegelijkertijd de tegenstanders – vooral binnen zijn eigen partij – niet te veel tegen zich in het harnas jagen.

Meer dan honderd van de ruim driehonderd Tories in het Lagerhuis hebben gedreigd tegen de openstelling van het huwelijk voor homo’s te stemmen.

Om de tegenstanders tegemoet te komen zal in de wet worden vastgelegd dat mensen die het homohuwelijk afwijzen niet veroordeeld kunnen worden wegens discriminatie en dat geestelijken nooit verplicht kunnen worden mee te werken aan een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. Bemoeienis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal niet worden geaccepteerd.

Een van de problemen voor de regering is dat de Church of England, de Engelse staatskerk, zich verzet tegen het homohuwelijk. Om conflicten te voorkomen wil de regering daarom expliciet in de wet vastleggen dat de Church of England en ook de Church of Wales geen homohuwelijken mogen sluiten. „Die wettelijke voorwaarde erkent en beschermt de unieke en historische positie van beide kerken”, aldus minister van Cultuur Maria Miller, die al ruim een jaar strijdt voor het wetsvoorstel en het deze week in het Lagerhuis verdedigde.

De kerken voelen weinig voor zo’n verbod. Voor homo’s is er sinds 2005 het geregistreerde partnerschap, dat hen dezelfde rechten geeft als getrouwde stellen. Het huwelijk – ook het seculiere – moet wat de kerken betreft voorbehouden blijven aan man en vrouw. Het verbod op homohuwelijken in de anglicaanse kerken van Engeland en Wales beschouwen ze echter als een vorm van inmenging in religieuze aangelegenheden die veel te ver gaat. Temeer omdat andere religieuze organisaties wel het recht hebben homohuwelijken te sluiten, tenminste als ze expliciet hebben laten weten daar voorstander van te zijn.

Ook het verzet van conservatieve politici zal door de extra bepalingen waarschijnlijk niet worden gebroken. „We gaan veel van onze traditionele aanhang verliezen”, waarschuwde Lagerhuislid David Davies. En Bob Stewart vraagt zich af waarom de regering „met alle geweld duizenden gelukkig getrouwde mensen zo in de war moet brengen”. Stuart Jackson spreekt van „een constitutionele wandaad” en volgens Edward Leigh heeft de staat helemaal niet het recht „het huwelijk opnieuw te definiëren”.

UKIP, de eurosceptische UK Independence Party, hoopt te profiteren van de meningsverschillen bij de Tories. Partijleider Nigel Farage waarschuwde dat dit thema de partij gemakkelijk zou kunnen splijten. Afvallige Tories zijn van harte welkom. Farage liet weten dat het onderwerp wat hem betreft hoog op de agenda komt te staan bij de Europese verkiezingen in 2014.

Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Britten voor openstelling van het huwelijk voor homoparen is. Volgens een peiling van de regering ongeveer 53 procent; volgens Stonewall, een organisatie voor homorechten, ruim 70 procent. En onder jongeren zelfs iets meer dan 80 procent. Voorstanders van de wet waarschuwen dan ook dat de Conservatieven jongeren van zich dreigen te vervreemden als ze zich tegen een homohuwelijk blijven verzetten.

Labour en de liberaal-democraten zijn in grote meerderheid voor het homohuwelijk. Het Lagerhuis heeft er altijd voor gezorgd dat het huwelijk een weerspiegeling is van wat er leeft in de maatschappij, hield minister Miller de parlementsleden deze week voor. Alleen daardoor is het huwelijk volgens haar „relevant en betekenisvol” gebleven.

    • Paul Luttikhuis