brieven

Kabinet maakt kamers duurder en slechter

Als je als student op kamers wilt, krijg je het de komende jaren zwaar te verduren. De plannen van het kabinet zorgen ervoor dat er minder studentenkamers komen. Ze zullen bovendien van slechtere kwaliteit zijn en duurder worden op de private markt.

Voor het bepalen van de maximale huurprijs van een kamer geldt een puntensysteem: een kamer krijgt meer punten en dus een hogere huur als hij groter is en betere voorzieningen heeft. Als de plannen uit het regeerakkoord doorgevoerd worden, wordt de maximale huurprijs gekoppeld aan een inschatting van de waarde van een gebouw, de WOZ-waarde. Voor studentenkamers is die laag, en dus zullen de huren hard omlaag moeten. Dat klinkt mooi, maar heeft desastreuze gevolgen.

Ten eerste zal de nieuwe woningwaardering er voor zorgen dat studentenhuisvesters bezuinigen op voorzieningen van studenten om te voorkomen dat ze failliet gaan. Ten tweede wordt investeren in studentenhuisvesting onrendabel en stokt de bouw van studentenwoningen. Met een tekort van meer dan 30.000 studentenkamers betekent dit dat de vraag en dus de prijs van particuliere kamers zal stijgen. Dat effect wordt versterkt door de ingeplande afschaffing van de ov-jaarkaart.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat opnieuw kijken naar de plannen voor de woningmarkt. Het kabinet zou er goed aan doen het puntensysteem als basis te houden voor het bepalen van de huur van een studentenkamer.

Kai Heijneman is voorzitter van de LSVb. Wieke Timmermans is voorzitter van de Jonge Democraten.

Geïsoleerd land

De gisteren door Noord-Korea gelanceerde langeafstandsraket kwam het geïsoleerde land op scherpe kritiek uit het buitenland te staan.

Er dient fel en met afkeur op een Noord-Koreaans kernwapenprogramma, mensenrechtenschendingen en oorlogsdreiging gereageerd te worden. De problemen die het land en de bevolking in zijn greep houden vereisen echter ook een duurzame oplossing.

Die oplossing dient in een combinatie van diplomatie en heropening van handel gezocht te worden. Een dergelijke politiek wordt momenteel al door China bedreven. China onderhoudt diplomatieke en economische banden met Pyongyang zonder hun nucleaire programma te steunen. Noord-Korea koestert zijn vriendschap met China intens en springt hier ook voorzichtig mee om.

Toch is China door Pyongyangs afhankelijkheid van haar steun in staat druk uit te oefenen op het controversiële beleid van Noord-Korea. Het Westen moet een dergelijke positie ambiëren. Door het openen van diplomatieke banden en handelsrelaties kan het Westen haar goede bedoelingen tonen. Vervolgens kan ze laten zien dat internationale handel Noord-Korea kan voorzien van de buitenlandse producten en valuta waar het land meer dan ooit behoefte aan heeft. Op deze manier wordt Pyongyang een alternatief geboden voor de illegale wapen- en drugshandel die het nu bedrijft om dollars te verkrijgen. Wanneer Noord-Korea de voordelen van deze handel ervaart, zal het zich mogelijk meer openen voor de wereld. Het wordt dan op den duur mogelijk om druk uit te oefenen om het kernwapenprogramma en mensenrechtenschendingen stop te zetten.

Casper van der Veen

Historicus