Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

PVV-Kamerleden weer in opspraak over verleden

Kamerlid Machiel de Graaf heeft in de periode 2010 tot september 2012 drie functies gecombineerd, terwijl dat volgens partijgenoten onmogelijk was. Foto NRC / Bas Czerwinski

PVV-leider Geert Wilders is opnieuw geconfronteerd met vragen over het verleden van nieuwe PVV-Kamerleden. In zeker één geval blijkt hij dit voorjaar door een vertrouweling te zijn gewaarschuwd, zonder dat hij actie ondernam. Wilders weigert commentaar. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.

Kamerlid Machiel de Graaf heeft in de periode 2010 tot september 2012 drie functies gecombineerd, terwijl dat volgens partijgenoten onmogelijk was. Naast het fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad en in de Eerste Kamer werkte De Graaf drie dagen in de week als beleidsmedewerker van Tweede Kamerleden. De twee parlementariërs voor wie hij officieel werkte, bevestigen dat hij zelden of nooit beschikbaar was. Zij weigerden daarom in april in te gaan op een verzoek van het hoofd Personeel van de PVV om De Graafs werk inhoudelijk te beoordelen. Hij bleef desondanks aan als beleidsmedewerker en ontving tot de verkiezingen driemaal salaris.

Volgens een interne e-mail aan partijleider Wilders had Machiel de Graaf vorig jaar bovendien persoonlijk de hand in het verzinnen en, toen dit aan het licht kwam, vernietigen van klachten van burgers over een verkeersplan in Den Haag. De Graaf ontkent beide beschuldigingen.

PVV-Kamerlid Reinette Klever mist vergunning

Het nieuw gekozen Tweede Kamerlid Reinette Klever blijkt geen vergunning van de AFM te hebben om het beroep van vermogensbeheerder uit te oefenen. Volgens haar officiële opgave was zij sinds 2004 vermogensbeheerder. Het bedrijf waarvoor zij dit zou hebben gedaan blijkt haar nooit als werknemer te hebben geregistreerd, aldus gegevens van de Kamer van Koophandel.

Klever zegt dat zij geen wettelijke vergunningsplicht had. Volgens deskundigen geldt deze uitzondering alleen slechts voor burgers die alleen hun privévermogen beheren. “In de financiële sector betekent vermogensbeheerder letterlijk het beheren van het vermogen van anderen. Daarvoor is een vergunning nodig”, aldus Jerry Brouwer, algemeen directeur van DSI, dat namens de financiële sector toeziet op de deskundigheid van de financiële dienstverlening.

De Graaf en Klever kwamen in september nieuw in de PVV-fractie. In de vorige kabinetsperiode beloofde Wilders antecedenten van kandidaten beter te onderzoeken. “Ik heb mijn lesje wel geleerd”, zei hij.