Poetin eist patriottisme

President Poetin gaat Russen, die hun vermogen en financiële belangen in den vreemde hebben veiliggesteld, aanpakken. In zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement eiste Poetin „patriottisme” van alle maatschappelijke geledingen.

Volgens Poetin wordt bedreigd door een „tekort aan geestelijke samenhang”. Zowel op cultureel als economisch niveau is daarom herstel van vaderlandsliefde noodzakelijk, zei de president.

In zijn rede tot beide kamers van de volksvertegenwoordiging kondigde Poetin maatregelen aan tegen onpatriottische ondernemers die „offshore” zaken doen. Politici en ambtenaren, plus hun familieleden, die bankrekeningen en aandelen in het buitenland hebben, gaan niet meer vrijuit, dreigde hij. En Russen met onroerend goed in het buitenland moeten dat voortaan melden aan de staat, zei Poetin.

Ook gewone burgers moeten volgens hem worden doordrongen van nieuw patriottisme. Voor organisaties die geld uit buitenlandse fondsen aannemen, is in de Russische politiek geen plaats.

Het onderwijs dient niet alleen kennis over te dragen maar ook de „opvoeding van de jeugd” in de lijn met „onze duizendjarige geschiedenis” ter hand te nemen. En vrouwen moeten worden aangemoedigd om meer kinderen te krijgen. Over vier jaar moet „de norm in Rusland een gezin met drie kinderen zijn”, aldus Poetin.