Nieuwe WW-maatregelen gelden alleen voor nieuwe gevallen

Het Werkplein van het UWV in Den Haag. Foto ANP / Lex van Lieshout

De maatregelen die het kabinet neemt ten aanzien van de WW zijn niet van toepassing voor mensen die voor 1 juli 2014 werkloos worden. Zij houden recht op de bestaande uitkering. Dat schrijven minister van Sociale Zaken Asscher (PvdA) en staatssecretaris Klijnsma (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de duur van de WW wordt teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. De laatste twaalf maanden krijgen werklozen een uitkering die even hoog is als de bijstand, schrijven de bewindspersonen:

“Huidige WW’ers houden, wanneer ze aan de voorwaarde blijven voldoen, recht op hun bestaande uitkering. Al is het uiteraard te hopen dat deze mensen snel een baan vinden en niet lang beroep op de WW hoeven te doen. Werk biedt immers de beste inkomenszekerheid.”

Versobering WW ligt gevoelig in de polder

Het voorstel om de WW te versoberen ligt gevoelig. In de Kamer zijn oppositiepartijen SP en PVV tegen en ook in de polder klinkt kritiek. De vakbonden zijn tegen en de werkgevers begrijpen niet waarom ze 1,3 miljard euro meer WW-premie moeten betalen terwijl de hoogte en duur van de uitkering naar beneden gaat.

Asscher heeft eerder toegezegd 250 miljoen euro te willen uitgeven aan verzachtende maatregelen. Verder heeft hij erop gehint kortetermijnmaatregelen te willen nemen om de werkloosheid tegen te gaan. Te denken valt aan herinvoering van de deeltijd-WW of een variant die vooral ouderen moet beschermen, zoals deeltijdpensioen.