Moszkowicz opnieuw bestraft door tuchtcollege - krijgt waarschuwing

Moszkowicz eind oktober bij zijn kantoor in Amsterdam. Foto ANP / Robin Utrecht

De Amsterdamse strafpleiter Bram Moszkowicz is door de onafhankelijke tuchtrechter van de advocatuur opnieuw op de vingers getikt. De raad van discipline van de orde van advocaten oordeelde vanmiddag dat Moszkowicz “zonder grond het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht heeft beschadigd’”.

De tuchtrechter is bovendien van mening dat Moszkowicz zich “onnodig grievend” heeft uitgelaten over de Amsterdamse rechter Marcel van Oosten. Hij was voorzitter van de strafkamer die vorig jaar het proces tegen Geert Wilders behandelde. In een vraaggesprek met De Telegraaf vorig jaar Kerstmis had Moszkowicz gezegd:

“Het was in meerdere opzichten een bijzondere strafzaak. Er waren onthutsende opmerkingen van rechters en het niveau van sommige advocaten van benadeelden was beschamend. Rechtbankvoorzitter [Mr. O], die ik kende als een joviale man met humor, bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat. Hij was kennelijk van bovenaf volgestopt met opdrachten.”

De deken van de orde van advocaten, Germ Kemper, had zich gestoord aan deze uitlatingen en een klacht ingediend bij de tuchtrechter wegens belediging van een magistraat. Moszkowicz zei bij de behandeling van de klacht niet de intentie te hebben gehad van belediging en ook niet de onpartijdigheid van de rechter in twijfel te hebben willen trekken.

De tuchtrechter is het eens met de deken:

“Ook advocaten hebben vrijheid van meningsuiting, maar net als voor iedereen zitten er grenzen aan die vrijheid. Het Europese Hof in Straatsburg heeft bepaald dat het optreden van advocaten in het openbaar discreet, eerlijk en waardig moet zijn. Bovendien belooft elke advocaat in Nederland bij zijn beëdiging “eerbied voor de rechterlijke autoriteiten” te hebben. Eventuele kritiek op een rechter of op de rechterlijke macht moet goed onderbouwd en zakelijk zijn; er mag niet op de man gespeeld worden. Aan deze eisen was in dit geval niet voldaan. De grenzen zijn overigens ruimer als de advocaat de uitlatingen in het belang van zijn cliënt doet. Daarvan was hier echter geen sprake.”

De sanctie van waarschuwing is de lichtste straf die de tuchtrechter kan opleggen.

Moszkowicz eerder uit zijn ambt gezet

Twee maanden geleden oordeelde de raad van discipline dat Bram Moszkowicz geschrapt moet worden als advocaat. Het is niet “verantwoord” dat Moszkowicz nog langer als advocaat “de praktijk uitoefent”, aldus de beslissing, omdat hij stelselmatig diverse regels heeft overtreden, de belangen van cliënten ernstig heeft verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht heeft onttrokken.

Die maatregel volgde op klachten van de deken van de Orde van Advocaten en klachten van vijf ex-cliënten. Deken Germ Kemper was een onderzoek begonnen naar Moszkowicz na een publicatie in NRC Handelsblad in juli 2011 waarin stond dat de strafpleiter voor meer dan één miljoen euro belasting had ontdoken.

Na onderzoek concludeerde Kemper dat Moszkowicz al jaren een “schimmige” en wanordelijke boekhouding voert. Daarnaast hadden diverse cliënten klachten ingediend tegen Moszkowicz. Ze moesten de advocaat grote sommen contant geld betalen, maar daarvoor kregen ze in veel gevallen geen urenspecificatie. Ook kwam Moszkowicz zelf vaak niet opdagen bij de behandeling van hun zaak. Bij één cliënt weigerde hij een deel van het betaalde voorschot terug te betalen. De Raad van Discipline achtte alle klachten gegrond.

Moszkowicz is tegen zijn ‘beroepsverbod’ in hoger beroep gegaan. Het Hof van Discipline van de advocatuur behandelt zijn klacht begin volgend jaar. Tot die tijd mag Moszkowicz nog zijn vak uit oefenen. Hij was vanmiddag niet aanwezig om de nieuwe sanctie aan te horen

    • Marcel Haenen