‘Minder bezuinigen op opvang’

Regeringspartijen PvdA en VVD overwegen om een deel van de geplande bezuinigingen voor volgend jaar op kinderopvang terug te draaien. Dat bleek gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in de Tweede Kamer.

Vrijwel de voltallige oppositie stuurde in het debat aan op het schrappen van 90 miljoen van de in totaal 205 miljoen aan beoogde bezuinigingen. Zowel Kamerlid Van Nieuwenhuizen (VVD) als Kamerlid Hamer (PvdA) wilde met de oppositie op zoek gaan naar „een deugdelijke” financiering voor het voorstel.

Vakbonden en werkgeversorganisaties maken zich zorgen over de kinderopvang. Zij stellen dat de effecten van de bezuinigingen die dit jaar zijn doorgevoerd, de sector harder raken dan verwacht. Ouders doen minder vaak een beroep op de opvang. Daardoor is de overheid minder geld kwijt aan toeslagen. Dit zou een nieuwe ronde maatregelen overbodig maken. Zo hield het ministerie onlangs al 50 miljoen over.

Het ministerie liet de Kamer gisteren in een brief weten pas in de loop van 2013 duidelijkheid te kunnen geven over de oorzaken van de afname in gebruik. De verslechterende economische situatie en strengere controles van de Belastingdienst zouden de vraag extra kunnen remmen, maar het ministerie gaat er vooralsnog niet vanuit dat het structureel meer geld overhoudt.

De oppositie heeft om die reden de vlucht vooruit genomen en wil het terugdraaien van de bezuinigingen financieren door onder andere hogere boetes voor kartelvorming op te leggen en topsalarissen in de zorg verder te verlagen.

De ingeplande bezuinigingen voor volgend jaar treffen vooral de hogere inkomens. Zij moeten meer zelf gaan betalen.