Kortkolom binnenland

‘Geweld voetbal net zo ernstig als bij zorg’

Den Haag. Geweld tegen scheidsrechters en grensrechters zou in de toekomst net zo zwaar bestraft moeten worden als geweld tegen hulpverleners. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) onderzoekt of dat mogelijk is, zei hij gisteren na overleg over de aanpak van voetbalgeweld. Nu zijn de strafeisen voor geweld tegen publieke ambtsdragers, dus bijvoorbeeld politiemensen of ambulancemedewerkers, dubbel zo hoog als de strafeisen bij ‘normaal’ geweld. Onlangs bleek overigens uit onderzoek dat de rechter die hogere straf niet altijd oplegt. (NRC)

A’dam in beroep tegen snellere A10

Amsterdam. De gemeente Amsterdam gaat in beroep tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de ringweg A10 rond de kern van Amsterdam. Dat schrijft wethouder Wiebes (verkeer, VVD) vandaag aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder neemt de uitstoot van stikstofdioxide in de omliggende buurten toe, terwijl Amsterdam juist probeert luchtvervuiling door wegverkeer tegen te gaan. Minister Schultz (Verkeer, VVD) is van mening dat de snelheid van 80 kilometer per uur naar 100 kilometer kan omdat auto’s steeds schoner worden. (NRC)

‘Decentralisatie Rijk slecht voor burgers’

Amsterdam. De overheveling van onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en andere taken van Rijk naar gemeenten is riskant voor kwetsbare burgers. Dat schrijven twee adviesraden van het kabinet aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). De adviesraden, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Financiële Verhoudingen, stellen dat de bezuinigingen die met de decentralisaties gepaard gaan, leiden tot een „lager voorzieningenniveau”. De raden noemen het een „gemiste kans” dat het kabinet gemeenten geen ruimte laat meer belasting te heffen. (NRC)

Meer uitleg kabinet over sturen Patriots

Den Haag. Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) is bereid de Tweede Kamer alsnog meer informatie te geven over de voorgenomen uitzending van Nederlandse Patriot-luchtafweerinstallaties naar Turkije. De oppositiepartijen willen dat het sturen van het materieel samen met 360 militairen verloopt via artikel 100 van de Grondwet. Dit betekent dat een nauwkeurig omschreven procedure met verschillende stappen wordt gevolgd. Volgens het kabinet was dit nu niet nodig omdat de Patriots specifiek worden ingezet om de bevolking van Turkije te beschermen. (NRC)

Elsevier: Beatrix Nederlander van 2012

Amsterdam. Koningin Beatrix is door weekblad Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Beatrix neemt de titel over van premier Mark Rutte, die in 2011 Nederlander van het jaar werd. Beatrix kende volgens het weekblad een moeilijk jaar door het ongeluk van haar zoon Friso in februari. Daarnaast werd ze volgens Elsevier „vernederd” door het schrappen van haar rol als staatshoofd bij de formatie. (Novum)