Correcties en aanvullingen

Rekentest Singaporese methode

Bij het artikel Scholieren in Singapore visualiseren; daardoor zijn ze beter (11 december, pagina 4 en 5) was de getoonde opgave uit de TIMMS-rekentest niet goed te lezen. Hiernaast wordt de opgave opnieuw afgedrukt.

J.L. Heldring:

Dezer dagen

Bij het artikel Met brede, wijze blik (7 december, Boeken, pagina 1 en 2) ontbreken de gegevens van het besproken boek. Deze zijn: J.L. Heldring: Dezer dagen. Van Oorschot, 224 blz., € 17,50

Geen ministerie

In het artikel 200 mln voor klimaat (8 december, pagina 2) is sprake van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Dit ministerie bestaat niet. Wel is er een minister voor dit terrein (Ploumen, PvdA). Zij wordt ambtelijk ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.