Blowverbod bij scholen Amsterdam

Vanaf 1 januari mag rond scholen voor middelbaar onderwijs in Amsterdam niet meer worden geblowd. Burgemeester Van der Laan laat ook onderzoeken of zo’n blowverbod kan worden ingesteld voor kinderspeelplaatsen. De enige reden dat hij die maatregel nog niet afkondigt, is dat een heldere definitie van kinderspeelplaats ontbreekt.

De maatregel is bedoeld om drugsoverlast in de buurt van scholen terug te dringen, „met name op en bij de grote ROC’s”, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Scholen hebben een steuntje in de rug nodig, laat hij in een toelichting weten. Politie zal bij scholen gaan surveilleren, ambtenaren gaan scholen helpen bij de preventie van drugs.

Van der Laan plaatst de maatregel in het kader van de gezondheidszorg voor kinderen. De burgemeester wijst op onderzoeken die de schadelijkheid van het gebruik van cannabis bij jongeren aantonen. Bovendien wijst hij op de sociale gevolgen. „Het is van belang dat kwetsbare jongeren tegen gebruik van deze middelen beschermd worden, zeker gezien het probleemgedrag en de sociale problemen die hiermee samenhangen.”

Het is de tweede keer dat Amsterdam een blowverbod rond scholen instelt. In juli vorig jaar vernietigde de Raad van State een Amsterdamse maatregel van die strekking omdat die strijdig was met de Opiumwet. Die wet is door het college van procureurs-generaal op verzoek van Amsterdam intussen aangepast. In oktober heeft de Amsterdamse maatregel standgehouden in een proefproces dat door het OM was aangespannen. Er loopt nog een bodemprocedure.