Accountantscontrole tot Vestia-affaire ondermaats

De accountantscontrole op woningcorporaties is tot het miljardendebacle met Vestia ondermaats geweest. „In het verleden kregen woningcorporaties collectief het stempel ‘laag risico’”, zegt bestuurder Gerben Everts van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag in deze krant. „Het gevolg is dat er minder controle werd uitgevoerd met minder uren en minder aandacht voor de kwaliteit ervan.”

De AFM, toezichthouder op de financiële markten, presenteert vandaag een onderzoek naar de vier grote accountantskantoren van Nederland. Aanleiding is de grootschalige speculatie met derivaten (renteverzekeringen) waardoor Vestia begin dit jaar nieuws werd. De ‘Big 4’ (Deloitte, PwC, KPMG en Ernst & Young) controleerden vorig jaar de cijfers van ruim driehonderd van de in totaal 389 corporaties.

De AFM gelastte de accountants hun eigen controles van jaarverslagen na te lopen en verslag te doen. Naar Ernst & Young doet de AFM nog nader onderzoek, bevestigt de accountant. De reden is een meningsverschil over hoe de accountant de eigen controles van derivaten beoordeelt. Verder doet de AFM geen mededelingen over het nadere onderzoek. Ernst & Young zegt „achter ons eigen onderzoek” te staan.

Algemeen concludeerde de AFM dat de controles beter zijn sinds de Vestia-affaire. PwC kwam het beste uit het onderzoek. Deloitte en KPMG, die Vestia controleerden en zich voor de tuchtrechter moeten verantwoorden, hebben fouten gevonden en maatregelen getroffen. Deloitte begon hier relatief vroeg mee, KPMG begon pas laat. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de toezichthouder op de corporatiesector, gaat de AFM voortaan informeren over (vermoedelijke) overtredingen van accountants. De beide organisaties hebben hiertoe gisteren een convenant gesloten.

    • Eppo König