150 Roemeense parlementariërs te veel

In Roemenië dreigt een overschot aan volksvertegenwoordigers. Bij de verkiezingen zondag blijken er 588 te zijn gekozen, 150 meer dan nu – en meer dan het parlementsgebouw aankan. Bij plenaire zittingen zijn straks klapstoelen nodig, of moet een deel van de afgevaardigden staan. De toename is een gevolg van de kieswet. Behalve de uitslag in de 315 kiesdistricten tellen ook het landelijk succes van een partij en de kiesdeler. De lijstverbinding van socialisten en liberalen heeft zondag zo goed gescoord (bijna 60 procent) dat dit onverwacht veel bonusparlementariërs oplevert. Een tweederde meerderheid in het parlement is verzekerd, en zelfs meer, omdat Roemeense afgevaardigden na de verkiezingen nogal eens naar de winnende partijen overstappen.

In 2009 stemden de Roemenen per raadgevend referendum voor het inkrimpen van het parlement tot driehonderd zetels. Ook wilden zij de senaat afschaffen. Het parlement negeerde die uitslag. De opkomst bij de verkiezingen zondag was laag, 42 procent.