Uitglijden op de stoep

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich uitsprak. Vandaag: blessures op het werk.

Foto Dijkstra

Werkgevers opgelet – u bent aansprakelijk voor de schade die werknemers oplopen als ze op het voorterrein van uw bedrijf uitglijden of vallen. En als uw werkneemsters hoge hakken dragen, dan mag u ze dat niet verwijten. Het is zeker geen excuus waarachter u zich kunt verschuilen.

Dit najaar deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak in hoger beroep in een geschil tussen een vrouwelijke uitzendkracht en het CBS in Den Haag. De vrouw, tijdelijk aangesteld als projectleider, was in de herfst van 2010 zó hard gevallen op het voorterrein van het bedrijf, dat ze een zware polsbreuk opliep. Ze eist 25.000 euro. En dat is nog maar een voorschot op de vergoeding van de totale schade, die volgens haar veel hoger ligt.

Ze viel op twintig meter van de hoofdingang over de bestrating. Die bestond daar uit „smalle stroken verlijmde kiezelstenen afgewisseld met brede stroken tegels”. De kiezels raakten regelmatig los, waardoor er gaten ontstonden en losse kiezels rondslingerden op de tegels.

De vrouw viel op het bedrijfsterrein, niet op de openbare weg. Het CBS was niet de eigenaar van het gebouw noch van het terrein, maar de huurder. De facilitaire dienst van CBS was wel belast met het onderhoud van het voorterrein.

Juridisch werd in de uitspraak (LJN BX8919) de kwestie door de rechter versmald tot de vraag of het voorterrein wettelijk kan worden gekwalificeerd als ‘arbeidsplaats’. De werkgever is namelijk wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

De kantonrechter vond in eerste instantie van niet. De uitzendkracht was immers klaar met werken en had het gebouw verlaten. Ze was ook niet op het voorterrein om daar werkzaamheden te verrichten. Een projectleider werkt namelijk binnen, niet buiten. Ze was op weg naar haar auto om te vertrekken.

Het CBS voegde eraan toe dat de facilitaire dienst het gehuurde terrein weliswaar onderhield, maar heus niet om aan de plicht voor een veilige werkplek te voldoen. Buiten struikelen of uitglijden komt niet voor ons risico, aldus het CBS.

Daar dacht het gerechtshof geheel anders over. Dat voorterrein is de route waarlangs werknemers het gebouw bereiken. Dat is een „voldoende functioneel verband” om te kwalificeren voor het wettelijke begrip arbeidsplaats. Daarmee is niet gezegd dat werkgevers onbeperkt aansprakelijk zijn voor wat er voor hun deur gebeurt.

Was mevrouw op de openbare weg gevallen dan was het CBS niet aansprakelijk geweest. Maar nu het om een voorterrein gaat dat de werkgever zelf moet onderhouden en waarover het dus ook zeggenschap heeft, ligt dat anders. Het bedrijf was bovendien intern gewaarschuwd voor het gevaar van de losse kiezels. Het had deze situatie laten voortbestaan en er het personeel ook niet tegen gewaarschuwd. Daarmee schoot het bedrijf dus wel tekort in zijn zorgplicht. Dat ook de werkneemster wist dat er losse kiezels lagen, maakt geen verschil.

Het verweer van het CBS dat de werkneemster schoenen met „hogere hakken droeg, in hoger beroep verhoogd tot hoge hakken” overtuigt het hof ook niet. Wie hoge hakken draagt op een slecht onderhouden bedrijfsterrein is daarmee nog niet „bewust roekeloos” of opzettelijk van plan om te gaan vallen.

De werkgever moet de vrouw alle kosten vergoeden. Hoe hoog die zullen uitvallen, moet in een vervolgprocedure worden vastgesteld.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl.

    • Folkert Jensma