Oppositie hekelt procedure besluit Patriots

De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten waarom bij het besluit Nederlandse Patriot-installaties naar Turkije te sturen, is afgeweken van de gebruikelijke procedure bij het uitzenden van militairen. Normaal wordt het in de Grondwet verankerde artikel 100 toegepast. Daar heeft het kabinet nu van afgezien. Volgens het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66), voormalig diplomaat in Afghanistan, houdt dit artikel in dat er een toetsingskader van kracht wordt. Dit behelst voorwaarden voor militaire uitzending. In een bijdrage op de opiniepagina van deze krant noemt hij de gang van zaken in strijd met de aanbevelingen van de Commisie-Davids. Die onderzocht de besluitvorming over deelname aan de oorlog in Irak.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de artikel 100-procedure niet van toepassing omdat sprake is van verdediging van het bondgenootschappelijke grondgebied en niet alleen van bevordering of handhaving van de internationale rechtsorde. De Kamer zal zoveel mogelijk worden geïnformeerd.

Kabinet mijdt Grondwet: pagina 15