NMa staat samenwerken in kunsthandel toe

Kunsthandelaren mogen onder voorwaarden samenwerken bij de aankoop van schilderijen op veilingen. Dit heeft de mededingingsautoriteit NMa afgesproken met vijf vooraanstaande handelaren in negentiende-eeuwse kunst. Het is voor het eerst dat de NMa ingrijpt op de Nederlandse kunstmarkt.

De NMa startte begin 2011 een onderzoek naar kartelvorming en bekeek de administratie van handelaren in Den Haag, Ede, Tilburg en Eindhoven. Dit gebeurde nadat in NRC Handelsblad handelaren openlijk hadden verteld over onderlinge afspraken om de prijzen op veilingen te drukken.

De NMa heeft hun nu laten weten dat het onderling afstemmen van biedgedrag de concurrentie te veel beperkt. Wel mogen zij gezamenlijk een schilderij kopen. Ze moeten dit wel van tevoren aan de veilingmeester melden en opnemen in hun administratie. Handelaren mogen voor en tijdens de veiling geen afspraken maken over hun biedgedrag en er dus ook geen vergoeding voor krijgen. Als ze samen een schilderij kopen, mogen handelaren dit het eerste half jaar niet aan elkaar doorverkopen.

Twee weken geleden hebben de handelaren toegezegd zich te houden aan de gedragsregels die zullen gelden als richtlijn voor de branche. Voor de NMa is de zaak nu afgedaan.

Kunsthandel: pagina 23

    • Esther Rosenberg
    • Karel Berkhout