NMa grijpt voor het eerst in op kunstmarkt - staat samenwerken toe

Kunsthandelaren mogen onder voorwaarden samenwerken bij de aankoop van schilderijen op veilingen. Dit heeft de mededingingsautoriteit NMa afgesproken met vijf vooraanstaande handelaren in negentiende-eeuwse kunst. Het is voor het eerst dat de NMa ingrijpt op de Nederlandse kunstmarkt.

De NMa startte begin 2011 een onderzoek naar kartelvorming en bekeek de administratie van handelaren in Den Haag, Ede, Tilburg en Eindhoven. Dit gebeurde nadat in NRC Handelsblad handelaren openlijk hadden verteld over onderlinge afspraken om de prijzen op veilingen te drukken.

Gazamenlijk schilderij kopen mag

De NMa heeft hun nu laten weten dat het onderling afstemmen van biedgedrag de concurrentie te veel beperkt. Wel mogen zij gezamenlijk een schilderij kopen. Ze moeten dit wel van tevoren aan de veilingmeester melden en opnemen in hun administratie. Handelaren mogen voor en tijdens de veiling geen afspraken maken over hun biedgedrag en er dus ook geen vergoeding voor krijgen. Als ze samen een schilderij kopen, mogen handelaren dit het eerste half jaar niet aan elkaar doorverkopen.

Twee weken geleden hebben de handelaren toegezegd zich te houden aan de gedragsregels die zullen gelden als richtlijn voor de branche. Voor de NMa is de zaak nu afgedaan. De toezeggingen maken duidelijk “wat wel en wat niet geoorloofd is”, licht bestuurder Henk Don toe. De NMa zal controleren of de handelaren zich aan de afspraken houden.

Geen uitspraak in hoeverre sprake was van kartelpraktijken

De NMa doet geen uitspraak in hoeverre sprake was van kartelpraktijken maar heeft wel aanwijzingen gevonden voor verboden vormen van samenwerking. Zo bleek dat het “gebruikelijk” is dat kort na een veiling “de verkrijger van het object zijn medebieders een vergoeding betaalt”. Ook bleek dat de handelaren “verschillende keren” kort na de veiling een schilderij dat een van hen had gekocht, onderling doorverkochten.

    • Karel Berkhout en Esther Rosenberg