Nieuw virus is erg snel ontmaskerd

Europese virologen hebben in recordtijd de moleculaire details geanalyseerd van het nieuwe coronavirus dat drie maanden geleden in het Midden-Oosten opdook en sindsdien vijf dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. „Dit virus lijkt heel erg op het sarsvirus en mocht er een epidemie uitbreken, dan zijn we daar nu goed op voorbereid”, zegt Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, een van de deelnemers aan de studie. „En als er geen epidemie komt, dan was dit een mooie generale repetitie.”

De onderzoekers rapporteerden hun analyses vanmorgen in het wetenschappelijke tijdschrift mBIO. Dat is krap drie maanden na de eerste melding in september van iemand die in het Midden-Oosten besmet bleek met een onbekend virus, met ernstige ademhalingsmoeilijkheden en nierfalen. Al snel werd duidelijk dat het ging om een coronavirus, verwant aan het sarsvirus, dat in 2002/2003 wereldwijd meer dan 700 slachtoffers maakte.

Uit de analyse blijkt dat het hCoV-EMC zoals het nieuwe virus heet, andere moleculaire aangrijpingspunten gebruikt om cellen te infecteren. Het virus blijkt bovendien in staat ook varkens en vleermuizen te besmetten. Vleermuizen zijn waarschijnlijk net als bij sars de bron van waaruit het virus mensen heeft besmet. „Deze voorbereidende studie kost wel wat geld, maar is goedkoop in vergelijking met wat je straks allemaal moet doen als dit virus inderdaad een grote epidemie veroorzaakt”, aldus Osterhaus.