Ja, mompelt de Imtech-commissaris. Ja.

Imtech, zo geliefd op de beurs, heeft plots slecht nieuws te verduren. Het bedrijf zegt dat het wel meevalt. „Niet meer dan een bonusconflict.”

Gemor in de zaal tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van technisch dienstverlener Imtech. „Vanmorgen 7 tot 8 procent van de beurswaarde eraf”, zegt een verontruste belegger. President-commissaris Rudy van der Meer weet ook niet echt wat hij erop moet zeggen. „Ja”, mompelt hij. „Ja.”

De aandeelhoudersvergadering gisterochtend in het Imtech-kantoor in Gouda was eigenlijk georganiseerd om Gerard van de Aast, oud-topman van Volker Wessels, te verwelkomen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Maar beleggers wilden vooral tekst en uitleg over de uitspraak van het gerechtshof van Arnhem. De dependance van dat hof in Leeuwarden oordeelde vorige week dat Imtech een jaarrekening vervalst zou hebben van dochteronderneming Ventilex, een bedrijf gespecialiseerd in droogtechniek.

Na berichtgeving over deze uitspraak in Het Financieele Dagblad kelderde de koers maandagochtend met 8 procent. „Op de beurs sloeg het nieuws in als een bom”, constateert econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Imtech, technisch dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw, heeft het niet makkelijk. „Imtech was altijd een beurslieveling”, verzucht een aandeelhouder in Gouda mismoedig. „Maar dat is de laatste maanden wel veranderd.”

Het aan de Midkap genoteerde fonds viel de afgelopen jaren vooral op door zijn goede prestaties in tijden van crisis. Jaar na jaar kon Imtech betere cijfers laten zien. Kwam de winst in 2007 nog uit op bijna 92 miljoen euro, vorig jaar was dat gestegen naar ruim 150 miljoen euro. De omzet groeide in dezelfde periode van 3 naar 5 miljard euro.

Maar de laatste weken liep het imago van Imtech krassen op. Zo bleek vorige maand uit een nieuw register van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten dat beleggers speculeren op een koersdaling van Imtech. Slecht nieuws. Daarop verscheen een kritisch analistenrapport van ABN Amro, waarin een verkoopadvies voor het aandeel Imtech werd afgegeven. Een slechte kaspositie en een probleem in Duitsland waren de reden. Het aandeel daalde daarop met 10 procent. Imtech zou melding hebben gemaakt bij de AFM van koersmanipulatie door ABN Amro – gisteren werd dat „bevestigd noch ontkend”.

Net als de koers net weer zo’n beetje is hersteld, komt het nieuws over de vervalste jaarrekening naar buiten. Imtech zelf stelt dat dit hof daar helemaal niet over gaat omdat het geen strafkamer is, maar volgens het hof heeft het bedrijf „willens en wetens” een valse jaarrekening opgesteld voor Ventilex. Een winst van bijna 2,5 miljoen euro in een intern jaarverslag over 2009 veranderde in een verlies van 2,38 miljoen in een nieuw definitief jaarverslag, dat vorig jaar werd opgemaakt.

Inzet van de zaak is de winstuitkering van ongeveer 150.000 euro die de ontslagen oud-directeur van Ventilex, Henk Dijkman, tegoed meent te hebben. Dijkman was achttien jaar directeur van Ventilex, maar werd in 2009 ontslagen. Daarop startte hij een eigen bedrijf in dezelfde sector. Ongeveer eenderde van het personeel van Ventilex nam hij mee, vertelt Dijkman over de telefoon. „De toplaag”, naar eigen zeggen. Dat is volgens de gewezen directeur dan ook de reden dat Imtech hem zijn bonus „misgunt”. Imtech zelf wil hier niet op ingaan.

Volgens Imtech en accountant KPMG berust de hele kwestie op een misverstand. President-commissaris Van der Meer stelde beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering gerust met de boodschap dat het „in wezen een opgeblazen bonusconflict” is. Imtech ontkent „ten stelligste” dat er met de jaarrekening is geknoeid.

Imtech verklaart het verschil door een schadevergoeding van bijna 5 miljoen dollar die Ventilex USA, een dochterbedrijf, werd opgelegd. Dat bedrag was in het eerste jaarverslag nog niet verwerkt, aldus Imtech.

Volgens het hof heeft Imtech de beschuldiging van valsheid in geschrifte niet weersproken en is de kwestie daarom niet verder onderzocht.

Imtech verklaart dat echter wel gedaan te hebben. In een persverklaring die Imtech tijdens de vergadering uitdeelt laat het bedrijf er dan ook geen twijfel over bestaan dat het in cassatie gaat.

VEB-econoom Tomic is verbaasd over Imtechs vasthoudendheid. „Het gaat om een beperkt bedrag, je kunt je afvragen waarom Imtech niet gewoon heeft geschikt.”