Droefheid over einde Metropole Orkest

Staatssecretaris Dekker (OCW en Media, VVD) weigert de komende jaren financiële steun te geven aan het Metropole Orkest. Daarmee lijkt een doorstart van het orkest, dat werd opgericht in 1945, van de baan en zal per augustus 2013 het doek vallen voor het vermaarde pop- en jazzorkest.

In het debat over de mediabegroting in de Tweede Kamer zei Dekker geen vertrouwen te hebben in een nieuw ondernemingsplan van het orkest. „Het Metropole Orkest zegt zelf dat het niet in staat is geheel zelfstandig, in afgeslankte vorm, verder te gaan. Het wil 3,5 miljoen euro per jaar. Ik ben niet voornemens die extra stap te maken.”

Het Metropole Orkest reageert „buitengewoon teleurgesteld”. „Opheffing is zo onvermijdelijk”, zegt orkestmanager Marc Altink. „Hoe ironisch is het dat we deze week twee Grammy-nominaties kregen terwijl de staatssecretaris er geen vertrouwen in heeft.” Het Metropole klampt zich vast aan twee laatste strohalmpjes: de moties van SP en D66. Vooral de laatste, een afgewogen oordeel door de Raad van Cultuur, is voor het orkest van belang. „Diverse klassieke orkesten vallen onder cultuur, het enige orkest voor pop en jazz valt onder media.”

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) deed pogingen om de staatssecretaris te vermurwen. „Het Metropole Orkest mag niet verloren gaan.” Hij stelde voor het orkest voorlopig te steunen vanuit de algemene mediareserve; dat weigerde de staatssecretaris. De beslissing maakt deel uit van een forse bezuiniging op de mediabegroting. Het vorige kabinet wilde het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), inclusief Metropole Orkest, geheel schrappen. Na protesten besloot toenmalig minister Van Bijsterveldt (OCW, CDA) uitsluitend het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor te blijven subsidiëren.