Brieven

Kwaliteit voor kinderen

De voor 2013 geplande bezuinigingen op de kinderopvang komen deze week aan de orde in de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de hogere kosten voor ouders is de vraag naar kinderopvang de afgelopen jaren gedaald. Hierdoor geeft de overheid minder dan verwacht uit aan kinderopvangtoeslag. De daling in het gebruik van kinderopvang is evenwel niet meegenomen in de bezuinigingsplannen. De bezuinigingen van 205 miljoen euro zijn niet langer nodig. Het te besparen bedrag is al gehaald.

In het basisonderwijs zou zulke onvoorspelbaarheid niet te verdedigen zijn. Waarom dan wel in de kinderopvang? En wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de kinderopvang? Het personeel vormt verreweg de grootste kostenpost. Wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek toont dat juist het personeel voor een belangrijk deel de kwaliteit bepaalt. Ik vrees dat er met de bezuinigingen zal worden beknibbeld op hun beschikbaarheid en inzetbaarheid, en daarmee dus direct op de kwaliteit.

Prof. dr. Louis Tavecchio

Amsterdam

Landbouw is meer dan een percentage

Een land- en tuinbouwballon is doorgeprikt (next.checkt, 10 december). De primaire producent is niets meer of minder dan 1,3 procent van onze economie en 2,2 procent van onze werkgelegenheid. Alles bijeengenomen is de totale agrosector goed voor 10 procent van de economie en ruim 10 procent van de werkgelegenheid. Allebei waar.

Wat ook waar is: zonder boeren en tuinders is er geen toelevering van diensten en producten, verwerking, distributie, transport enz. Dus ook geen agribusiness en ook geen export: de totale waarde van de agrarische export nam vorig jaar toe van ruim €66 miljard in 2010 naar €72,8 miljard in 2011.

Boeren staan niet op zich, ze werken vaak in een keten. Zonder boeren en tuinders telt dit land geen grote bedrijven als Friesland Campina, Vion, Flora Holland, Unilever, Cosun, For Famers, Avebe en Agrifirm. Boeren leveren grondstoffen, verwerkers maken er hoogwaardige producten van. Dankzij hun kennis en omvang is een serie van die bedrijven internationaal marktleider geworden, een deel ervan brengt ook buitenlandse grondstoffen tot waarde.

Land- en tuinbouw staan voor meer dan een percentage. Bijna 60 procent van onze landoppervlakte is in gebruik bij boeren en tuinders voor de teelt van akker- en tuinbouwgewassen en als grasland. Zij bepalen óók in hoge mate hoe ons landelijk gebied eruit ziet. Een aantrekkelijk platteland is ons aller belang.

Luc Groot

Brussel

    • Prof. Dr. Louis Tavecchio
    • Luc Groot