Owios: boosdoeners met een gedragscode aanpakken

Door

Jacko van den Bosch toont in het clubhuis de gedragscode nog maar eens op een groot scherm. Opdat leden van voetbalvereniging Owios uit het Noord-Veluwse Oldebroek beseffen, dat de vorig jaar ingevoerde gedragsregels zijn opgesteld om nageleefd te worden.

Daar ontbreekt het nogal eens aan, zegt de voorzitter, die de herdenkingsbijeenkomst van zaterdagochtend aangrijpt om onwillige leden met de rauwe werkelijkheid te confronteren. Die is dat de afgelopen maand bij drie jeugdwedstrijden incidenten zijn geweest, van vechtpartijen tot discriminerend gedrag. En bij twee wedstrijden van het eerste elftal hebben supporters zich op soortgelijke wijze misdragen. Op grond van de gedragscode worden boosdoeners gestraft, maar Van den Bosch zou willen dat hij geen maatregelen hoeft te nemen. Om te voorkomen dat het bij Owios ooit escaleert, roept hij op die verplichte voetballoze zaterdag leden op zich te gedragen en op te treden tegen excessen; met sociale controle kan al veel ellende worden voorkomen. Van den Bosch: „De scheidslijn tussen emotie en agressie is dun. Uiteindelijk zijn wij als volwassenen verantwoordelijk. Ik vraag jullie het goede voorbeeld te geven en de jeugd aan te spreken op onacceptabel gedrag. Het is niet alleen aan ons, het bestuur, ook aan de leden. Allen zijn verantwoordelijk, voor de club in het bijzonder en voetbal in het algemeen.”

De stichtelijke woorden van Van den Bosch werden gevolgd door een discussie waarbij een aantal leden zei het moeilijk te hebben met significant partijdige scheids- en grensrechters. Met andere woorden: het valt niet altijd mee emoties te controleren. Maar oneerlijk fluiten of vlaggen is voor Van den Bosch geen legitimatie voor grensoverschrijdend gedrag. Volgens hem moet de basislijn zijn: de scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft hij ongelijk. Met hun verstand onderscheiden mensen zich van dieren, aan wie wat hem betreft primitief gedrag blijft voorbehouden.

Hoewel een zestigtal van de bijna 700 leden de kou hadden getrotseerd en naar de herdenkingsbijeenkomst was gekomen, ontbraken juist de leden voor wie de boodschap van Van den Bosch was bedoeld. Niet één recalcitrant jeugdlid en niet één agressieve supporter. De boodschap moet hen via een omweg bereiken. Of via een straf op grond van de gedragscode.