Imtech vervalste jaarrekening van dochterbedrijf

De koers van het aandeel Imtech is vanochtend hard onderuit gegaan na de gerechtelijke vaststelling dat de technisch dienstverlener over 2009 een valse jaarrekening van dochterbedrijf Ventilex heeft opgesteld.

Het gerechtshof Arnhem heeft, naar vanochtend bekend werd, vorige week vonnis gewezen in een zaak tussen Imtech en een ontslagen directeur van dochtermaatschappij Ventilex. Volgens het hof heeft Imtech in dat conflict „willens en wetens” een valse jaarrekening opgesteld van Ventilex, opdat de ontslagen directeur geen aanspraak zou maken op een bonus.

Imtech zou de nettowinst van 2,5 miljoen euro over 2009 hebben omgezet in een netto verlies van 2,4 miljoen. Accountantkantoor KPMG heeft die aldus vervalste jaarrekening goedgekeurd. Het hof gaat er in zijn arrest van uit dat „de rol van de bestuurders van Imtech en ook die van KPMG door politie en justitie nauwgezet zal worden onderzocht”.

Imtech ontkent in een vanochtend op een aandeelhoudersvergadering verspreide reactie „ten stelligste” dat de jaarrekening is vervalst. Volgens het bedrijf uit Gouda is het verschil tussen de twee jaarrekeningen te verklaren door „gebeurtenissen” die bij het verwerken van de eerste interne jaarrekening nog niet bekend waren. Het bedrijf gaat in cassatie.

KPMG laat weten dat het jaarverslag „conform wet- en regelgeving” is opgesteld en gecontroleerd. „Omdat het hof meent dat Ventilex de aantijgingen van de oud-directeur niet zou hebben weersproken, heeft de rechter geen eigen onderzoek gedaan.” Had hij dat wel gedaan, dan was de rechter tot een andere conclusie gekomen.

Vanochtend kwam Imtech ook om een andere reden negatief in het nieuws. Het bedrijf heeft bij beurstoezichthouder AFM melding gemaakt van koersmanipulatie door ABN Amro, zo meldt Het Financieele Dagblad. Imtech beschuldigt de bank ervan de beurskoers bewust te hebben beïnvloed met de publicatie van een analistenrapport eind november. De koers daalde hierop met 10 procent. Vanochtend ging het aandeel nog eens 7,8 procent onderuit.