Illegale mbo’er mag toch stage lopen

Minderjarige illegalen mogen toch stage lopen om hun mbo-opleiding af te kunnen maken. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) dit weekend laten weten.

In de zaak rond de illegaal Kevin, inmiddels 21, oordeelde de Haagse rechtbank eerder dat het strafbaar stellen van jonge illegalen die stage lopen in strijd is met het recht op onderwijs. Asscher trekt het hoger beroep dat zijn voorganger Henk Kamp (VVD) had ingesteld tegen de uitspraak nu in. Defence for Children, dat de zaak had aangespannen, zegt „heel blij” te zijn met het besluit. Onverwacht kwam de beslissing evenwel niet. In zijn rol als wethouder van Amsterdam kwam Asscher dit voorjaar lijnrecht tegenover Kamp te staan, die zich weigerde neer te leggen bij de uitspraak van de rechter. Het vorige kabinet stond op het standpunt dat stage lopen werk is en dat illegale stagiairs, en de bedrijven die hen aanstellen, in overtreding zijn. Tegenstanders deden een beroep op het universele recht op onderwijs. Zonder stage te lopen kunnen illegale mbo’ers hun opleiding niet afmaken. Asscher maakt nu een uitzondering op de terwerkstellingsvergunningsplicht voor illegalen die voor hun 18de begonnen zijn aan de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo. Voorwaarde is wel dat zij geen stagevergoeding krijgen.

Defence for Children noemt het vreemd dat alleen leerlingen in het mbo worden gevrijwaard, maar gaat er vooralsnog vanuit dat ook andere opleidingen onder de uitzondering vallen.