DNB: tekort toch boven 3 procent

Het begrotingstekort valt de komende twee jaar hoger uit dan het kabinet had verwacht. Daarmee komt het toch weer boven de Europese norm te liggen. Dit ondanks de miljarden aan bezuinigingen van kabinet Rutte I, het Lenteakkoord en Rutte II. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse economische vooruitzicht van De Nederlandsche Bank, dat vanmorgen werd gepresenteerd.

DNB verwacht dat de economie dit jaar met 1 procent krimpt. Dat is 0,4 procentpunt meer dan een half jaar geleden werd gedacht. Ook het Centraal Planbureau berekende vorige maand nog dat de krimp voor 2012 zou uitkomen op 0,5 procent. Maar de wereldeconomie groeit minder dan was voorspeld en Nederlandse huishoudens en bedrijven blijven „zeer terughoudend” met hun bestedingen, zegt DNB vandaag. Ook volgend jaar zal de economie krimpen, met 0,6 procent. Pas voor 2014 is weer groei voorzien.

De Nederlandse economie „steekt volgend jaar schril af” bij die van de omringende landen, zegt DNB-directeur Job Swank vanmorgen in een toelichting. De verwachting is dat Duitsland met 0,5 procent groeit, België stagneert (0 procent) en Frankrijk met 0,3 procent krimpt. Nederland krimpt naar verwachting van DNB met 0,6 procent.

Met een begrotingstekort van meer dan 3 procent loopt Nederland kans op een boete van de Europese Unie. Met 16 miljard euro extra bezuinigingen dacht het kabinet voldoende maatregelen te treffen om het begrotingstekort vanaf volgend jaar weer binnen de Europese norm van 3 procent te brengen. Het groeiende overheidstekort was dit voorjaar de aanleiding voor de val van Rutte I, omdat gedoogpartner PVV geen extra bezuinigingen wilde.

„Het jaar 2013 begint over drie weken”, zegt Swank. „Voor dat jaar moet je doen wat mogelijk is om het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen. Maar voor 2014 is er geen enkel excuus meer. Dan moet je alles op alles zetten om het tekort onder 3 procent te brengen. Dat betekent dus extra ombuigen of bezuinigingen naar voren halen.”

Volgens prognoses van het Centraal Planbureau zou het tekort volgend jaar uitkomen op 2,7 procent. DNB verwacht nu een tekort van 3,5 procent voor 2013 en 2014. Dit jaar zou het overheidstekort op 4,1 procent uitkomen.

Ook gezinnen bouwen tekorten op. Dit jaar en de komende twee jaren komen zij gemiddeld 3 procent tekort, waardoor zij interen op hun vermogen of schulden moeten aangaan. De werkloosheid loopt op, de lonen en pensioenen stijgen matig, de inflatie is relatief hoog en een aantal overheidsmaatregelen krijgt effect, zoals verhoging van de btw, de accijnzen en de assurantiebelasting.