Den Uyl: meest linkse premier ooit

Vanavond houdt PvdA-leider Samsom de Den Uyl-lezing. Vijfentwintig jaar geleden overleed Joop den Uyl.

Den Haag. De spreiding van macht, kennis en inkomen. Nivelleren, dus. Of op zijn Joop den Uyls: „Waar minder te verdelen valt, moet dat mindere gelijker worden verdeeld.” En: „Democratie is dood als ze niet leeft in de harten van gewone burgers.”

Joop den Uyl was tussen 1973 en 1977 premier van wat ‘het meest linkse kabinet dat Nederland ooit gekend heeft’ is gaan heten. Partijleiders van nu komen en gaan, dat was toen anders. Van 1967 tot Wim Kok het van hem overnam in 1986 was Den Uyl leider van de Partij van de Arbeid.

Op 24 december 1987 stierf hij op 68-jarige leeftijd. Vanavond houdt PvdA-leider Diederik Samsom in Amsterdam de Den Uyl-lezing, die de partij jaarlijks houdt ter nagedachtenis aan hem. Die lezingen kúnnen historisch zijn. Wim Kok zei in 1995 dat de PvdA haar ideologische veren moest afschudden, en dat dat bevrijdend kon werken. En Wouter Bos nam in zijn lezing in 2010 juist weer afstand van die woorden, van de beweging binnen de sociaal-democratie die pleitte voor meer marktwerking.