Nederland: 200 mln voor klimaat

Nederland stelt in 2013 200 miljoen euro beschikbaar voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) vrijdagmiddag gezegd op de klimaattop in Doha.

Ook andere geïndustrialiseerd landen hebben geld toegezegd. Zo heeft Duitsland deze week een bedrag van 800 miljoen euro beloofd. Het Nederlandse geld komt van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel.

Volgens Mansveld, die de Nederlandse delegatie in Doha leidt, vervullen bedrijven en kennisinstellingen „een sleutelrol in de Nederlandse strategie”. Onduidelijk is dan ook hoeveel van het geld daadwerkelijk door de overheid zal worden betaald. „Innovatieve en financiële bijdragen [van bedrijven, red.] zijn onontbeerlijk om de impact van de overheidsinspanningen te vergroten”, aldus de staatssecretaris.

De klimaattop in Doha zou vrijdagavond afgelopen moeten zijn, maar de onderhandelaars waren het nog oneens over verschillende onderwerpen, waaronder de financiering. Er was al wel een akkoord over voorzetting van het Kyoto-protocol, het huidige klimaatverdrag, maar in een sterk afgezwakte vorm.

Ook is er een agenda vastgesteld voor onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag, waarover de partijen het in 2015 eens moeten zijn, zodat het verdrag in 2020 van kracht kan worden.