CPB-directeur passen geen politieke ideeën

Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat een schuldencrisis steeds uitmondt in „pakken wat je krijgen kunt, want anders heb je niets” (Opinie&Debat, 1 december). Bovendien schrijft hij dat de kans op terugbetalen daalt door vertrek van jongeren uit een land. De zwarte economie, corruptie en lage belastingmoraal in de Griekse samenleving noemt hij niet.

Schulden kwijtschelden is niet altijd het beste. Zoals Gerrit Zalm terecht opmerkte, is het slecht om een schuld te vroeg kwijt te schelden. De Griekse politiek moet leren dat ze anders met overheidsgeld moet omgaan. Daarom is het goed dat Duitsland, Finland en Nederland de Grieken lang laten bungelen over het terugbetalen. Het alternatief is een Grexit. Dit is een riskante operatie vanwege de besmetting van andere Zuid-Europese landen. Hiermee zou het voortbestaan van de euro nog meer in gevaar kunnen komen.

Bij de start van de euro is er geen mechanisme afgesproken om landen te dwingen zich te houden aan de begrotingsdiscipline. Deze fout is gemaakt door de toenmalige politici, inclusief Zalm. Een Latijnse muntunie is in 1907 ook al eens geklapt door Griekenland. Onlangs had Argentinië ook weer betalingsproblemen, ruim tien jaar na de vorige crisis aldaar.

Soms is het beter een harde maatregel te nemen, zoals toen de Amerikanen Lehman Brothers failliet lieten gaan. De Amerikaanse economie herstelt zich beter dan de Europese. De eurocrisis is een politieke zaak. Het kwijtschelden van schulden is geen zaak van een Centraal Planbureau. Het was acceptabel geweest als Teulings zijn stuk had geschreven op private titel, maar als directeur van het CPB (en PvdA-lid) passen hem geen politieke suggesties over schulden kwijtschelden.

Harry G. Bakker

Nuth