Vestia start procedure tegen oud-topman Staal

Woningcorporatie Vestia heeft een begin gemaakt met een juridische procedure om de 3,5 miljoen euro die oud-bestuurder Erik Staal bij zijn vertrek heeft meegekregen geheel terug te vorderen.

Rotterdam. Oud-bestuurder Erik Staal krijgt een procedure van zijn voormalig werkgever Vestia aan zijn broek. Staal moest begin februari aftreden en ging vervroegd met pensioen. Hij kreeg op basis van zijn pensioenregeling 3,5 miljoen euro uitgekeerd. Vestia noemt het salaris en de pensioenvoorziening van Staal „uitzonderlijk en onverantwoord” hoog.

Uit forensisch onderzoek door bureau Integis naar de arbeidsvoorwaarden van Staal blijkt dat er „regelmatig” sprake is geweest van besluiten die zijn genomen „in strijd met de statuten en interne regels, gebrekkige verslaggeving en onvoldoende toezicht van toenmalige commissarissen”, aldus Vestia.

Naast het forensisch onderzoek laat Vestia nog onderzoeken doen naar creditcardtransacties, handel met eigen BV’s, enkele vastgoedtransacties van Vestia en de totstandkoming van de derivatenportefeuille.

Voordat Vestia de bodemprocedure begint tegen Staal vraagt de corporatie de rechtbank Rotterdam om een getuigenverhoor onder ede om duidelijkheid te scheppen „tegenstrijdige verklaringen” en „lacunes in de herinnering van enkele geïnterviewden voor het onderzoek”.

Vestia is in geldnood gekomen door op grote schaal risicovolle renteverzekeringen (derivaten) af te sluiten. NRC