Vestia claimt 3,5 mln van Staal en onderzoekt zijn creditcard

De noodlijdende woningcorporatie Vestia gaat proberen om de 3,5 miljoen euro die oud-bestuurder Erik Staal bij zijn vertrek heeft meegekregen terug te vorderen. Dat heeft Vestia gisteren in een persbericht bekendgemaakt.

Toen Staal (61) begin februari moest aftreden kreeg hij als „afkoop van diverse eerdere aanspraken”, in combinatie met zijn pensioenregeling een bedrag van 3.528.000 euro uitgekeerd. Vestia noemt die uitkering en de pensioenvoorziening van Staal nu „uitzonderlijk en onverantwoord hoog”.

Uit forensisch onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van Staal blijkt dat er „regelmatig” sprake is geweest van besluiten „in strijd met de statuten en interne regels, gebrekkige verslaggeving en onvoldoende toezicht van toenmalige commissarissen”.

Naast het forensisch onderzoek laat Vestia nog onderzoeken doen naar Staals creditcardtransacties, zijn handel met eigen bv’s, enkele vastgoedtransacties en de totstandkoming van de derivatenportefeuille. De Telegraaf meldde vanochtend dat Staal bouwopdrachten zou hebben gegeven aan bv’s waarvan hij zelf (mede)aandeelhouder was. Vestia wil hier niet op reageren zolang het onderzoek loopt.

Vestia is een procedure begonnen bij de rechtbank Rotterdam. De corporatie wil eerst getuigen onder ede laten verhoren om duidelijkheid te krijgen over onder meer „tegenstrijdige verklaringen” en „lacunes in de herinnering” van personen die voor het onderzoek zijn geïnterviewd.

Via zijn advocaat Jurjen Lemstra heeft Staal gisteren voor het eerst gereageerd op de affaire. Staal vindt het „verschrikkelijk wat er met Vestia is gebeurd”.

Ondanks herhaalde verzoeken zou Staal geen inzage in het rapport hebben gehad. Een woordvoerder van Vestia zegt dat Staal niet is ingegaan op een uitnodiging om gehoord te worden, maar wel „uitvoerig” heeft kunnen reageren op alle passages die hem betroffen.