Twee zielen, één krant

De deftige NRC en het speelsere Algemeen Handelsblad gingen in 1970 fuseren. Met afkeer, beschrijft een pas verschenen boek.

Op 17 april 1970 komen twee redacties voor het eerst bijeen. De keurig gepakte en gedaste heren van de NRC kunnen een kreet van verbazing niet onderdrukken, wanneer hun Algemeen Handelsblad collega’s de burelen betreden: ‘een stoet van kabouters kwam binnen, van mensen met lange haren, zonder dassen, sommigen zonder jassen en met open hemden’, herinnert NRC-redacteur Han Moojen zich later. Het wederzijdse dedain is diepgeworteld. De leiding van de NRC, veruit de grootste en economisch sterkste van de twee, heeft volgens Handelsblad-hoofdredacteur Chris Steketee, een ‘neiging tot usurperen’, schrijft Pien van der Hoeven in Het succes van een kwaliteitskrant.

Waaraan zij die neiging tot annexatie ontleent, wordt duidelijk uit de vroege geschiedenis van NRC en het Algemeen Handelsblad. Dat Van der Hoeven die voorgeschiedenis vertelt aan de hand van hun krantenpaleizen is een vondst. De gebouwen waarin zij zijn gehuisvest weerspiegelen de verschillen tussen beide kranten: zo streng, op het saaie af, als het gebouw van de NRC aan de Rotterdamse Witte de Withstraat is, zo speels, op het mondaine af, oogt het onderkomen dat het Algemeen Handelsblad in 1925 aan de Nieuwezijds Voorburgwal betrekt. Bij de NRC geen fratsen, maar zakelijke en serieuze berichtgeving en een welhaast prehistorische opmaak. Hoewel het Algemeen Handelsblad evenmin een toonbeeld is van vooruitstrevende journalistiek, heeft de krant zich veel ontvankelijker getoond voor Angelsaksische nieuwigheden en rond 1900 foto’s, reportages en een voorzichtige humaninterestbenadering van het nieuws tot haar kolommen toegelaten.

Dit verschil in journalistieke stijl is niet alleen te herleiden tot de voor- en afkeur van de opeenvolgende hoofdredacteuren, maar heeft ook te maken met de locatie van beide kranten. Gezeteld aan de Nieuwezijds Voorburgwal – dan de Fleet Street van Nederland – weet het Algemeen Handelsblad zich omringd door concurrenten, waaronder De Telegraaf die in 1893 nota bene is opgericht om het Handelsblad te bestrijden en snel terrein wint. Het Handelsblad bevindt zich dan ook voortdurend in een spagaat tussen het populaire ochtendblad en de oerdegelijke NRC. Van dergelijke dilemma’s heeft de NRC geen last. Zwelgend in haar ‘kalme deftigheid’, blijft zij zich verschansen achter de slogan ‘het voornaamste dagblad van Nederland’. Maar die zelfgenoegzaamheid komt de NRC duur te staan; een gestaag dalende oplage maakt een fusie met haar Amsterdamse evenknie in 1970 onafwendbaar.

Al in 1964, wanneer met de oprichting van de Nederlandse Dagblad Unie (NDU) een technische fusie tot stand komt, is al besloten tot een beperkte vorm van redactionele samenwerking tussen beide kranten. De weerstanden zijn echter zo groot dat hiervan maar weinig terechtkomt. Illustratief is de onaangename verrassing die NDU-directeur Willem Pluygers wacht, wanneer hij bij zijn bezoek aan de samengevoegde Haagse redacties ontdekt dat de redactieruimte door een kast in tweeën is gedeeld en de redacties nog steeds apart opereren. Niet minder veelzeggend zijn de twee standen waarmee het Haagse telexapparaat is uitgerust: Rotterdam, voor lange, ingewikkelde kopij; Amsterdam voor kortere, opiniërende stukken.

Bij de fusie zes jaar later zijn die tegenstellingen er alleen maar groter op geworden. Onder hoofdredacteur Lex Stempels (1958-1970) is de NRC met haar rug naar de lezer en de maatschappelijke ontwikkelingen blijven staan. Ook nieuws heeft nog steeds geen prioriteit, zo weinig zelfs dat ter redactie het grapje de ronde doet: ‘Hij had een primeur en werd op staande voet ontslagen’. Stempels houdt zijn krant in een verlammende greep. Een ‘anachronisme’, zo kwalificeert Van der Hoeven de NRC van de jaren zestig terecht. Weliswaar trekt adjunct Jérôme Heldring in 1968 de leiding naar zich toe om alsnog een strakke nieuwsorganisatie door te voeren, maar die ingreep komt te laat om de neergang te keren.

Terwijl Stempels zijn best doet nieuwe bewegingen als Provo en D66 te negeren en – wanneer dit niet langer lukt – te bestrijden, sijpelt de geest van revolutie geleidelijk door in de kolommen van het Algemeen Handelsblad. Daar is ook geen ontkomen aan. De Provo-happenings spelen zich pal om de hoek af, filmredacteur Jan Blokker schopt in 1964 heel gelovig Nederland tegen het zere been in zijn geruchtmakende aflevering Beeldreligie van het satirische VARA-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, en D66 – mede opgericht door redacteuren Hans van Mierlo, Hans Gruijters en Jan Sampiemon – wordt min of meer binnen de eigen muren geboren. Anders dan Stempels staat hoofdredacteur Chris Steketee (1958-1968) een levendige nieuwskrant voor en zet hij de deur wijd open voor jong talent. Het gevolg is dat hij voortdurend moet laveren tussen zijn oer-conservatieve commissarissen en niet minder behoudende lezers, en het vrolijke zooitje ongeregeld dat zich in de loop van de jaren vijftig in het labyrint aan de Nieuwezijds nestelt.

Dat het uiteindelijk toch nog allemaal goed komt tussen de twee onwillige fusiepartners, is vooral de verdienste van visionair en bruggenbouwer André Spoor, die in 1968 naast Henk Hofland is aangetreden als hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Samen met Heldring en Hofland vormt hij in 1970 de driekoppige leiding van de nieuwe krant. Nadat deze in 1972 beiden uit de leiding zijn vertrokken, is hij het die met vallen en opstaan NRC Handelsblad doet uitgroeien tot de kwaliteitskrant die hem van meet af aan voor ogen stond: een onafhankelijke, internationaal georiënteerde nieuwskrant voor de ontwikkelde lezer, met bijlagen zoals paradepaardje het Cultureel Supplement.

Ondanks het economische overwicht van de NRC en de keuze voor Rotterdam als standplaats, staat de fusiekrant van 1970 in journalistieke stijl veel dichter bij het Amsterdamse Handelsblad. Van der Hoeven slaagt erin de journalistieke ziel en het succes van NRC Handelsblad te doorgronden. Wel is het een gemiste kans dat zij zich er niet aan heeft gewaagd de laatste 35 jaar met zevenmijlslaarzen in een epiloog te beschrijven. De verhuizing van de redactie van de Rotterdamse Alexanderpolder naar het Amsterdamse Rokin was een mooi slotakkoord geweest.

Pien van der Hoeven: Het succes van een kwaliteitskrant. De ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad. Prometheus, 544 blz. € 29,95 ****

    • Mariëtte Wolf