Rechtszaak artsen om EPD

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen spant een kort geding aan tegen vier zorgverzekeraars om het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De huisartsenvereniging, waarbij 10 procent van de huisartsen is aangesloten, maakt bezwaar tegen het verplichtende karakter van het EPD. Daardoor kunnen huisartsen hun beroepsgeheim niet langer waarborgen, stelt de vereniging.

Het kort geding richt zich tegen zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ. In de contracten voor 2013 die deze zorgverzekeraars aan alle huisartsen in Nederland hebben gestuurd, staat een ‘inspanningsverplichting’ om data via „elektronische weg met andere zorgaanbieders uit te wisselen”. In de toekomst is deze uitwisseling „niet meer vrijblijvend”. De vereniging zegt dat het EPD onvoldoende veiligheidsgaranties biedt en dat niet duidelijk is wie er straks inzage heeft in de medische gegevens van patiënten.