Magnitskywet tergt Russen

De handelsrelaties tussen de VS en Rusland zijn bekoeld door een Amerikaanse wet die de betrekkingen juist moet verbeteren.

Reden is de affaire-Magnitsky. De Senaat heeft gisteren een wet aangenomen die een einde maakt aan het ‘Jackson/Vannik-embargo’ tegen de Sovjet-Unie. Dit relict uit de Koude Oorlog verbood handel in bepaalde technologie. In de nieuwe wet is echter een paragraaf opgenomen die oproept tot sancties tegen Russische functionarissen die te maken hebben met de dood van Sergej Magnitsky. Deze fiscaal jurist is in 2009 in een cel overleden, nadat hij in elkaar was geslagen en aan zijn lot overgelaten.

Om druk uit te oefenen, wil de Senaat betrokken functionarissen geen visa meer verstrekken en beslag leggen op hun bezittingen in de VS.

Moskou heeft vandaag gedreigd met actie tegen deze „voorstelling in het theater van het absurde” in de Senaat. Minister Lavrov (Buitenlandse Zaken) opperde een inreisverbod voor Amerikanen die zijn betrokken bij mensenrechtenschendingen in bijvoorbeeld Guantánamo Bay. Volgens een krant wordt er ook gedacht aan sancties tegen Amerikanen die betrokken zijn bij de arrestatie en strafzaak van Viktor Bout, een Russische wapenhandelaar die in de VS gevangen zit.