Grootste digitale archieven gaan samen

De twee grootste gedigitaliseerde archieven van kranten, boeken en tijdschriften in Nederland komen onder één dak. De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft vanmorgen bevestigd dat de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) in Leiden „in de loop van volgend jaar” bij haar wordt ondergebracht.

De KB is de laatste jaren in versneld tempo bezig gedrukt erfgoed te digitaliseren, zoals vele jaargangen van kranten. Zo sloot de KB in 2010 een deal met Google Books, de boekenpoot van zoekmachine Google, om 160.000 boeken uit de periode 1700-1870 te scannen. Ook begon de KB met de universiteiten van Leiden en Amsterdam (UvA) een project om twee miljoen pagina’s van 11.000 boeken uit de periode 1781-1800 te digitaliseren. De DBNL zal eind dit jaar 30.000 boeken hebben gescand, meer dan 2 miljoen pagina’s.

Voor wetenschappers zijn de gedigitaliseerde archieven een belangrijk hulpmiddel bij onderzoek. Zo is het nu veel makkelijker om de opkomst van de Romantiek of bepaalde woorden te dateren door drukwerk digitaal te doorzoeken. Universiteiten, bibliotheken, wetenschappelijke instituten en archieven hebben daarom al miljoenen pagina’s van boeken, kranten en tijdschriften gescand en veelal op websites gezet. Maar doordat dit erg versnipperd is gebeurd is, zijn archieven van het ene instituut zijn vaak niet toegankelijk voor onderzoekers van buiten.

Ook de KB en de DBNL hebben verschillende ict-systemen gebruikt. Dat van de DBNL staat bekend als de standaard, mede doordat de scans handmatig worden gecorrigeerd. De KB heeft de naam quick and dirty te zijn. Of de KB alle archieven onder een en hetzelfde systeem gaat onderbrengen, is volgens een woordvoerder nog niet bekend. Wel willen de Koninklijke Bibliotheek en de Taalunie, dat de DBNL tot op heden heeft gesubsidieerd, meer samenwerken met Vlaanderen om ook Vlaams erfgoed te digitaliseren.

    • Marcel aan de Brugh