Alleen nog geld voor originele televisie

Wie snel nog even gratis de reisgids van Jelle Brandt Corstius wil ontvangen, wordt lid van de VPRO. Een goedkope cd van K3 of Nick & Simon? Ga naar de TROS. Een mp3-speler met wandeltips? Sluit u aan bij de KRO. De cadeautjes bij een nieuw lidmaatschap van een omroepvereniging zijn binnenkort wellicht verleden tijd. De omroepen hoeven niet meer zo nodig op leden te jagen. Gold onder voormalig minister Marja van Bijsterveldt (Media, CDA) nog dat elk nieuw lid meer geld en meer zendtijd opleverde, het huidige kabinet stapt af van het ledenaantal als bepalend criterium in Hilversum.

Leden worden minder belangrijk, maakte staatssecretaris Sander Dekker (Media, VVD) gisteren bekend. Dekker gaf een toelichting op de mediaparagraaf uit het regeerakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer, die maandag de mediabegroting behandelt, schrijft hij dat het budget van de publieke omroep moet worden verdeeld op basis van kwaliteit en originaliteit. En niet op basis van leden. Daarmee verliezen de verenigingen macht binnen het bestel en wordt de raad van bestuur van koepelorganisatie Nederlandse Publieke Omroep (NPO) belangrijker.

Wat dat betekent? De programmering van Nederland 1, 2 en 3 en de publieke radiozenders worden meer dan nu bepaald door de net- en zendermanagers. Zij stellen de programmaschema’s samen waarop de omroepen kunnen intekenen. Een late talkshow op Nederland 1? Die wil aanstaande fusieomroep KRO en NCRV wel maken.

„Omroepen moeten minder georiënteerd zijn op elkaar”, schrijft Dekker, „maar meer op de relevantie van het totale media-aanbod voor het publiek.” Dat lijkt goed nieuws voor de kijkers. Maar: de publieke omroep moet het de komende jaren met veel minder geld doen. Vanaf 2016, als de bezuinigingen van Rutte I en II in werking zijn getreden, leveren de omroepen eenderde van hun budget van circa 900 miljoen euro per jaar in.

Hilversum reageerde gisteren met gemengde gevoelens op de brief van Dekker. Aan de ene kant is men blij dat Dekker zegt dat hij kiest voor een brede publieke omroep voor iedereen, en niet slechts voor een beperkte omroep met moeilijke programma’s voor een smalle doelgroep. Aan de andere kant vragen de omroepen zich af hoe ze dat in vredesnaam moeten doen met veel minder geld.

Redacteur Media

    • Jan Benjamin