Strengere vermogenseisen aan brievenbusfirma's in Nederland

Eisen aan zogeheten brievenbusfirma’s zullen binnen een paar jaar worden aangescherpt. Een vestiging van een buitenlands bedrijf dat vooral om fiscale redenen in Nederland is gevestigd zal meer eigen vermogen en meer personeel moet hebben.

Die verwachting spreekt Kamerlid Groot (PvdA) uit. De druk op Nederland neemt toe om het aantal brievenbusfirma’s terug te brengen.

Mogelijk vandaag nog komt de Europese Commissie met een voorstel om belastingontwijking binnen de Unie aan te pakken. Nederland zou gedwongen kunnen worden belastingverdragen op te zeggen. Ook zou de zogeheten deelnemingsvrijstelling onder druk kunnen komen.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de regering al opgeroepen om ‘lege’ bedrijven aan te pakken. In Engeland is commotie ontstaan over een vestiging van koffiebedrijf Starbucks in Nederland, waardoor in Engeland belasting zou worden ontdoken. Duizenden buitenlandse bedrijven profiteren van het zachte Nederlandse belastingklimaat voor bedrijfswinsten.

„In januari gaan we met staatssecretaris Weekers hierover in debat”, zegt Groot. „Ik verwacht dat hij de eisen gaat opschroeven. Er bestaat een duidelijke meerderheid in de Kamer, maar je moet bedrijven natuurlijk wel de tijd geven om iets op te bouwen. Daarom verwacht ik een tijdshorizon van een aantal jaar.” Bij een recent debat heeft Weekers al laten weten weinig sympathie te hebben voor vestigingen die totaal geen ‘substance’ hebben en dus alleen hier gevestigd zijn om fiscale reden.

Het wachten is op een Europese aanpak, want de regels die Nederland kent, gelden in veel andere landen. „Het is echt niet alleen Luxemburg waar de bedrijven dan heen kunnen als wij hen gaan aanpakken. Ook Engeland bijvoorbeeld biedt dit soort mogelijkheden”, zegt Helma Neppérus (VVD).