Met het voetbal zelf is niets mis

Als pubers van 15 iemand doodschoppen, heeft de opvoeding gefaald, stelt Martijn Bressers. Niet het voetbalspel, maar de ouders zijn hier schuldig.

Agressie in het amateurvoetbal is een probleem. De oplossing ligt evenwel niet bij aanpak van het voetbal – met het spel en de organisatie daarvan is niets mis – maar bij aanpak van de oorzaak van die agressie zelf.

Bij pubers van vijftien die in staat zijn iemand dood te schoppen, is het ernstig misgegaan in de opvoeding. Hun ouders zijn niet ‘de arme ouders die dit helaas overkomt’. Zij zijn de hoofdschuldigen. Het is niet reëel om van de clubs of de KNVB te verwachten dat zij voorzien in een opvoeding die deze jongens jaren eerder thuis hadden moeten krijgen.

Wie als kind wordt bijgebracht wat ouderlijk gezag is, heeft later minder moeite met het accepteren van andere andere vormen van gezag. Zo zal het kind ook in staat zijn beslissingen te accepteren van een grensrechter of een leraar.

Het is naar de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen een mooi gebaar dat het amateurvoetval voor komend weekend is stilgelegd en dat Ajax gisteren met een rouwband speelde, maar het leidt wel de aandacht af van het werkelijke probleem, dat immers niet voetbalgerelateerd is. Wie daar nog aan twijfelt, nodig ik uit om eens één week alle regionale kranten uit te pluizen en alle incidenten van zinloos geweld die de landelijke media niet halen op een rij te zetten. Zet dat af tegen de geweldsincidenten in het amateurvoetbal en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het voetbal juist minder geweld kent dan de wereld buiten het voetbal. Daarbij moet ook de omvang van het amateurvoetbal in Nederland in aanmerking worden genomen. Elk weekend worden in het jeugdamateurvoetbal (tot 21 jaar) 33.000 wedstrijden gespeeld waaraan 800.000 voetballers deelnemen.

Voetbal is niet meer dan een gelegenheid voor probleempubers hun agressie te uiten, omdat het gepaard gaat met strijd, eer en passie. Omdat bij voetbal fysiek contact en spelregels horen, wordt het vermogen om te incasseren en autoriteit te accepteren maximaal op de proef gesteld. Hierbij komt dan ook nog dat voetbal nu eenmaal andere sociaal-maatschappelijke lagen uit de bevolking aantrekt dan bijvoorbeeld hockey, maar dit betekent nog niet dat er met de sport of de organisatie ervan iets mis is.

Zolang wij agressie als voetbalgerelateerd blijven zien en de KNVB van deze excessen de schuld blijft krijgen, zitten we op het verkeerde spoor en zal er niets veranderen.

Martijn Bressers is advocaat.