ik@nrc.nl

Als verpleegkundige op de spoedeisende hulp vang ik een patiënt op die vermoedelijk haar heup heeft gebroken, een collumfractuur in medisch jargon. De ambulance schuift op deze hectische dag de bejaarde dame de traumakamer op. Ik loop achter hen aan en tijdens de handelingen op de röntgentafel vraag ik: „Mevrouw met een collum?” Dit wordt door de ambulanceverpleegkundige bevestigd. Waarop de meegekomen dochter van de patiënt haar hand opsteekt en zegt: „Nee hoor, uit Bedum!”

Ook een ikje insturen? Mail maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Marjan Liemberg