Brieven

Mijn Citroën CX uit 1978 vervuilt niet zo extreem

In het beeld dat Maarten Huygen schetst van de oldtimerbezitter (Opinie, 29 november) herken ik mij totaal niet. Onze gezinsauto voor vijf personen is een Citroën CX uit 1978. We rijden er rond de 20.000 kilometer per jaar gereden mee.

Ik heb deze auto in de eerste plaats gekozen uit esthetische overwegingen en vanwege het comfort. Het feit dat er geen wegenbelasting hoeft te worden betaald, heeft natuurlijk meegewogen, anders zouden de (flink) hogere onderhoudskosten een probleem zijn geweest.

Deze auto rijdt op Euro 95 en verbruikt negen à tien liter per 100 kilometer. Sneller dan 115 km/h rijden we alleen bij uitzondering. Als ik een stadscentrum in moet, gebruik ik bij voorkeur het openbaar vervoer.

Bij het weren van vuile auto’s uit stadscentra zou het overigens beter zijn zich te baseren op werkelijke uitstootgegevens. Als hiervoor het bouwjaar gebruikt wordt, mis je een hoop moderne vervuilers. Veel oude auto’s, zoals de mijne, zijn helemaal geen extreme vervuilers.

Ik probeer natuurlijk de CX te handhaven, als we binnenkort belasting moeten betalen, maar ja, de crisis... Ik ben freelancemusicus.

Jan Willem van der Ham

Zaandam

Betaal accountants anders

Accountants zijn externe deskundigen die de boeken van ondernemingen controleren en jaarrekeningen goedkeuren. Sinds enige tijd wordt vermoed dat een deel van hen geregeld zit te slapen, onbekwaam is of regelrecht handjeklap doet met de directie. Dit laatste kan gebeuren doordat accountants ook optreden als adviseurs in de door hen gecontroleerde ondernemingen. Dat kan zeer profijtelijk zijn. Hoe nauwer de contacten, hoe moeilijker het is om misstanden aan te kaarten.

Deze week komt de beroepsgroep in de Eerste Kamer aan de beurt. Gedacht wordt de adviesfunctie te verbieden. Menno Tamminga vindt dat volkomen logisch (NRC Handelsblad, 29 november), maar dit verbod is volstrekt onvoldoende om accountants beter te laten functioneren. Tamminga gaat voorbij aan een weeffout: de ondernemingen betalen zelf hun externe controleurs. Dat moet eruit. Accountants horen geheel onafhankelijk te zijn. Zij zullen dan op een andere manier betaald moeten gaan worden, desnoods uit de algemene middelen.

Edward Krabbendam

Goes