Oppositie valt VVD aan op invoering sociaal leenstelsel

Duisenberg (VVD) pleit vandaag in de Tweede Kamer tijdens het debat.
Duisenberg (VVD) pleit vandaag in de Tweede Kamer tijdens het debat. Foto ANP / Robin Utrecht

De VVD is vandaag tijdens het debat over de onderwijsbegroting van verschillende kanten onder vuur genomen vanwege de invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten. VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg begreep de zorgen, maar bleef achter de plannen staan.

Verschillende oppositiepartijen vrezen dat de invoering van het leenstelsel veel studenten zal afschrikken en dus tot een daling van de instroom leidt, schrijft Novum. Jesse Klaver (GroenLinks) eiste daarom garanties dat voldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de ‘negatieve invloeden te dempen’.

‘Jongeren gaan hiermee juist een bewustere keuze maken’

Duisenberg toonde begrip voor de zorgen, maar denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. “Ik ga uit van een optimistische visie.” Hij denkt dat de invoering van een sociaal leenstelsel er juist toe leidt dat jongeren een veel bewustere keuze gaan maken, omdat ze later de studiekosten zelf moeten terugbetalen.

SGP’er Roelof Bisschop leek niet overtuigd van dit argument. Volgens hem maken veel jongeren nu ook al een bewuste studiekeuze. Het is veel meer de verdere ontwikkeling van hun persoonlijkheid die bepaalt dat ze later besluiten alsnog een andere studie te gaan volgen. De invoering van een sociaal leenstelsel biedt hier geen oplossing voor, zei hij.

Jongeren uit achtergestelde milieus worden ‘keihard uitgesloten’

Volgens Harm Beertema (PVV) komen veel jongeren uit achtergestelde milieus überhaupt niet toe aan het maken van een bewuste keuze. Zij moeten knokken om sowieso een studie te mogen gaan doen. Deze groep wordt door de kabinetsplannen ‘keihard uitgesloten’, voorspelde hij.

Duisenberg zei dat de toegankelijkheid door minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) ‘specifiek’ in de gaten moet worden gehouden. Het sociaal leenstelsel moet op een zorgvuldige manier worden ingevoerd. Om de toegankelijkheid te waarborgen is verder een goede voorlichting van belang. Ook helpt het dat nog steeds een aanvullende beurs kan worden aangevraagd, aldus de VVD’er.